Header image

Inventarisatie panden landelijk gebied

DOETINCHEM - In Doetinchem zijn veel oude panden aanwezig, onder andere in het landelijk gebied. De gemeente heeft besloten om alle panden te inventariseren en te laten onderzoeken op het gebied van cultuurhistorische waarden. Dit als vervolg op de structuurvisie “Doetinchem: Cultuurhistorierijk”. Daarom is opdracht gegeven aan Bureau Helsdingen te Vianen om een inventarisatie op te stellen en in beeld te brengen wat de karakteristieken van de panden zijn. Het afgelopen jaar vond de eerste ronde plaats. Dit jaar krijgt het onderzoek een vervolg. a Veldwerk april - oktober In de maanden april tot en met oktober 2010 wordt oriënterend veldwerk uitgevoerd in het hele buitengebied van de gemeente Doetinchem. Dat betekent dat iemand van Bureau Helsdingen in de gemeente op pad is om deze panden te fotograferen, en gegevens te noteren. Daarna worden deze gegevens verwerkt in een rapport waarna een discussie zal volgen over de betekenis van de uitkomsten. Het is mogelijk dat één of meer panden als gemeentelijk monument worden aangewezen, maar het kan bijvoorbeeld ook leiden tot initiatieven om de omgeving van bepaalde fraaie panden op te waarderen. Op dit moment staat dat nog volledig open.

Ander nieuws