Header image

Inspiratiebijeenkomst ‘Talenten aan het (be)stuur!’

DOETINCHEM - Op maandagavond 20 april organiseert het project Scholder an Scholder in het kader van de Nationale Sportweek een inspiratiebijeenkomst ‘Talenten aan het (be)stuur’ in het stadion De Vijverberg van De Graafschap in Doetinchem. Sportbestuurders uit de Achterhoek zijn van harte welkom om deel te nemen aan deze inspirerende avond. Het doel van deze interactieve bijeenkomst is om bestuurders van sportverenigingen bij elkaar te brengen om kennis en ervaringen uit te wisselen over de ontwikkelingen op het gebied van diversiteit in het bestuur.

Diversiteit draagt bij aan een krachtig verenigingsleven
Onder leiding van Suze Thomma, projectleider diversiteit KNVB, zal stil worden gestaan bij het nut en de noodzaak van jongeren en vrouwen in het sportbestuur. Er zal informatie worden gegeven over het vormen van een divers bestuur. Omdat het vaak voor veel verenigingen een lastige opgave blijkt om nieuwe bestuurders te vinden, zal er ook een handreiking geboden om bestuursfuncties binnen uw vereniging en de Achterhoek aantrekkelijk te maken voor jonge en/of vrouwelijke volwassenen. Juist in deze tijd is het van groot om als sportclub aandacht te besteden aan het thema diversiteit in het bestuur. Diversiteit binnen clubbesturen draagt enorm bij aan een krachtig verenigingsleven en een betere aansluiting op de samenleving in onze regio Achterhoek. Samen zijn we verantwoordelijk voor het organiseren van een vitaal sportlandschap, een belangrijke voorwaarde voor de sport in de Achterhoek.Ander nieuws