Header image

Informatiebijeenkomst sportbeleid en sportservicepunt

DOETINCHEM-Met ‘Sport beweegt in Doetinchem’ is in 2009 de discussie gestart over het nieuwe sportbeleid voor Doetinchem. Naast een nieuw beleid bleek ook de behoefte aan een Sportservicepunt groot. Beide zijn nu in aantocht. Vanaf 2011 ondersteunt het nieuwe Sportservicepunt verenigingen en gaat het punt verbindingen leggen tussen initiatieven en diverse partners op het gebied van sport en bewegen. Woensdag 17 november houdt de gemeente Doetinchem een informatiebijeenkomst over de stand van zaken rond dit Sportservicepunt en het nieuwe sportbeleid. Belangstellenden zijn van harte welkom in Buurthuis het Trefpunt. Aanvang 19.30 uur.

Bij het opzetten van een nieuw sportbeleid betrekt de gemeente Doetinchem sinds 2009 sportverenigingen, scholen/sportdocenten, maatschappelijke organisaties en andere instellingen op het gebied van sport en bewegen. Zo is er een enquete onder sportverenigingen uitgezet en heeft er een sportdebat plaatsgevonden. De opbrengsten hiervan hebben in 2010 geresulteerd in diverse vervolgacties, waaronder de verdere voorbereidingen van de realisatie van een Sportservicepunt in Doetinchem. Het is de bedoeling dat dit nieuwe Sportservicepunt in 2011 een centrale positie inneemt bij het uitvoeren van het sportbeleid.

Tijdens de informatiebijeenkomst van woensdag 17 november licht de gemeente Doetinchem het nieuwe sportbeleid en de plannen voor het Sportservicepunt nader toe. Wethouder Peter Drenth is deze avond aanwezig om onder meer de aanwezige vragen te beantwoorden. Sportverenigingen hebben voor deze avond inmiddels een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Maar ook andere belangstellenden zijn van harte uitgenodigd.

De avond vindt plaats van 19.30 tot 21.30 uur in Buurthuis het Trefpunt, Nieuweweg143 in Doetinchem.Ander nieuws