Header image

Informatieavond voor ouders van kinderen met Downsyndroom

DOETINCHEM-MEE Oost-Gelderland organiseert op woensdag 9 mei samen met de Stichting Downsyndroom, kern Doetinchem een informatie-avond voor ouders van kinderen met het syndroom van Down. Een avond vol onderwerpen om meer over te weten en met elkaar in gesprek te gaan.

Ouders kunnen tijdens de avond twee korte workshops en presentaties volgen over de volgende onderwerpen: - Leespraat; een methode om jonge kinderen met het Downsyndroom te leren lezen thuis en op school; - Naar de basisschool; welke schoolkeuze maak ik voor mijn kind? Regulier of speciaal onderwijs? Welke mogelijkheden zijn er?; - Financiële regelingen en voorzieningen; - Vriendschap, verkering en vrijen, het gaat er een keer van komen. Hoe ga je als ouders hiermee om?; - 18 jaar en dan..., informatie over de Wajong, juridische beschermingsvormen, tegemoetkoming schoolkosten, werk, enzovoort.

Daarnaast is er tijdens de bijeenkomst volop gelegenheid voor het uitwisselen van ervaringen. De avond wordt gehouden bij MEE Oost-Gelderland aan de Keppelseweg 15 in Doetinchem. De toegang is gratis.

Lijkt het u leuk om te komen, geef u dan op bij MEE, info@mee-og.nl of T 0314 34 42 24. Geeft u dan uw naam door en welke twee workshops u wilt volgen. Voor meer informatie over de avond, kunt u contact opnemen met Mieke Veltman of Lucy Glaap, consulenten MEE, T 0314 34 42 24.Ander nieuws