Header image

Informatieavond onderwijsmogelijkheden speciaal onderwijs

DOETINCHEM - MEE Oost-Gelderland organiseert op dinsdag 18 januari van 19.30 uur tot 21.30 uur een informatieavond over de onderwijsmogelijkheden in het basisonderwijs en speciaal basisonderwijs. Deze avond is voor ouders en verzorgers van kinderen die speciale zorg en begeleiding nodig hebben. Ook andere geïnteresseerden zijn welkom. De bijeenkomst wordt gehouden in het Graafschap College aan de Slingelaan 1 in Doetinchem (ingang sector Techniek) .

Tijdens deze bijeenkomst worden er presentaties geven over de samenwerking tussen het Basis- en Speciaal Basisonderwijs, het Speciaal Onderwijs en de Leerlinggebonden Financiering. U krijgt onder andere antwoord op de volgende vragen: Wat zijn de mogelijkheden in het onderwijs als je te maken hebt met een kind dat meer zorg of ondersteuning nodig heeft? Kan mijn kind naar een gewone basisschool of moet het naar het speciaal onderwijs? Welke schoolsoorten zijn er? Wat zijn de mogelijkheden? Waar kan ik terecht voor informatie en advies? Hoe kunnen kinderen worden begeleid? Wat doen onderwijsconsulenten? Wat doet een zorg en adviesteam?

Daarnaast kunt u terecht bij verschillende informatiestands van onderwijs voor kinderen met gedragsproblemen, spraak-taalmoeilijkheden, een verstandelijke, lichamelijke en/of visuele beperking, chronische ziekte en autisme.

De avond start om 19.30 uur. Vanaf 19.15 uur is de ontvangst met koffie of thee. De toegang is gratis. Om in te kunnen spelen op de opkomst vragen wij u of u zich wilt opgeven via T 0314-34 42 24.Ander nieuws