Header image

Huisvesting nieuwe Doetinchemse middelbare scholen bekend

DOETINCHEM - In augustus 2020 starten de brugklassen van de twee nieuwe scholen voor voortgezet onderwijs in Doetinchem: het Houtkamp College en het Panora Lyceum. De onderbouw van het Houtkamp College komt op Ruimzichtlaan 155, het gebouw dat nu nog door het Graafschap College wordt gebruikt. De onderbouw van het Panora Lyceum wordt gehuisvest aan de Holterweg 121, waar momenteel de onderbouw van het Ludger College zit. Dit hebben Achterhoek VO en gemeente Doetinchem in goed overleg besloten.
 
Twee nieuwe, eigentijdse scholen Het Houtkamp College en het Panora Lyceum zijn scholen voor mavo, havo en vwo. Op het Houtkamp College werken leerlingen samen in groepen aan levensechte opdrachten uit de samenleving, bijvoorbeeld in het technasium. Daarnaast kunnen leerlingen in de maatwerktijd kiezen voor lessen die bij hun persoonlijke leervragen passen. Op het Panora Lyceum worden leerlingen sociale en wereldwijze burgers, die onderzoekend leren: Nederlandstalig of tweetalig. De school biedt zowel atheneum als gymnasium aan. 
 
Beide scholen combineren de bewezen kwaliteit van de huidige scholen met noodzakelijke en gewenste verbeteringen, zoals meer contact met ouders en meer individuele keuzes voor leerlingen.
 
Een goede start Maria van Hattum, bestuurder van Achterhoek VO, de stichting waar de nieuwe scholen onder vallen, is verheugd met deze huisvesting. Van Hattum: “Deze twee prachtige onderbouwgebouwen bieden het Houtkamp College en het Panora Lyceum alles wat nodig is voor een goede start. In deze gebouwen, met de veiligheid en geborgenheid die kleinschaligheid met zich meebrengt, kan het nieuwe onderwijs goed worden neergezet. En een volledig eigen gebouw biedt alle ruimte voor een eigen sfeer en cultuur.”
 
Huisvesting bovenbouw De bovenbouw (klas 3 tot en met 6) van het Houtkamp College komt in het gebouw waar nu het Rietveld Lyceum zit. In het gebouw van het Ulenhofcollege komt op termijn de bovenbouw van het Panora Lyceum. Dit is aan de orde in augustus 2022: dan pas gaat de eerste lichting leerlingen van de nieuwe scholen naar de bovenbouw. Het gebouw van het Ludger College aan de Vondelstraat wordt op termijn teruggegeven aan de gemeente.
 
Huidige scholen houden volop aandacht In augustus 2019 startte de laatste lichting brugklassers van de huidige drie scholen voor mavo, havo en vwo: Ludger College, Rietveld Lyceum en Ulenhofcollege. In uiterlijk 2025 halen deze leerlingen hun diploma. 
 
Van Hattum: “De leerlingen van de huidige drie scholen kunnen blijven rekenen op de vertrouwde kwaliteit en krijgen een Ludger-, Rietveld- of Ulenhofdiploma. Deze scholen houden volop onze aandacht: ze gaan mee in de eigentijdse onderwijsontwikkelingen op een manier die past bij de schooleigen cultuur.”
 
Goed overleg met de gemeente De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht om te voorzien in adequate huisvesting voor het primair, (voortgezet) speciaal en voortgezet onderwijs. Vanuit die zorgplicht stelt de gemeente schoolgebouwen aan Achterhoek VO ter beschikking. Van Hattum: “Ik heb in de afgelopen periode goed met de wethouder overlegd om tot deze aansprekende huisvesting te komen. In de komende maanden praten we verder om te komen tot een plan om de gebouwen duurzaam in te kunnen blijven zetten. Op termijn is er aandacht nodig voor het binnenklimaat, de energiekosten en meer flexibel in te zetten gebouwen. Voor nu ben ik vooral heel blij met deze mooie eerste stap.” 

Als gevolg van bevolkingskrimp in de Achterhoek zal het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs in Doetinchem en omgeving fors teruglopen. Voor mavo, havo en vwo zullen er in 2030 zo’n 1600 leerlingen minder zijn. Achterhoek VO zag dat er op termijn geen ruimte was voor drie scholengemeenschappen in Doetinchem. Daarom besloot Achterhoek VO om in 2020 twee nieuwe scholen te starten. In de nieuwe scholen komt het beste terug uit de huidige drie én is er ruimte voor vernieuwing. De huidige drie scholen groeien jaar voor jaar uit tot in 2025 de laatste lichting leerlingen het diploma haalt.
 
Meer informatie over de twee nieuwe scholen en hun concepten is te vinden op www.houtkampcollege.nl en www.panoralyceum.nl.Ander nieuws