Header image

Handhavingsestafette basis samenwerking tussen handhavers

DOETINCHEM-De handhavingsestafette van vrijdag 16 april is een groot succes gebleken. Gedurende de hele dag hebben handhavers van politie, provincie, Belastingdienst, waterschap, Staatsbosbeheer, douane, marechaussee, Voedsel en Waren Autoriteit en de gemeente Doetinchem gezamenlijk enkele honderden controles uitgevoerd. In totaal waren meer dan tachtig handhavers betrokken. Het doel om de samenwerking tussen de diverse handhavers te versterken, is bereikt. Ook is de zichtbaarheid van handhaving dankzij de actie vergroot. De handhavingsestafette in Doetinchem vormde afgelopen vrijdag het sluitstuk van de Gelderse Handhavingsweek 2010. De Handhavingsestafette was vooral bedoeld om in gezamenlijkheid de grootste ergernissen en overlast aan te pakken. Bovendien maakten de samenwerking en deelname van zo’n verscheidenheid aan handhavers zeer diepgaand onderzoek mogelijk. “Vandaag hebben we de kans om van elkaar te leren, om bekendheid te geven aan handhaving en om de samenwerking tussen de handhavingspartners te intensiveren en te verbeteren. Natuurlijk in een gezamenlijk streven om de gemeente Doetinchem nog schoner en veiliger te maken”, aldus Roeland Groen van het politieteam Doetinchem tijdens de start van de estafette in het politiebureau van Doetinchem. Brede samenwerking Tijdens de verschillende handhavingsactiviteiten, die na de aftrap van de estafette plaatsvonden vanuit de brandweerkazerne, werkten de gemeentelijke handhavers samen met de externe deelnemende handhavers. Handhavers vergunningen, openbare ruimte, team wijkwachten, brandweer, leerplicht en sociale recherche gingen samen op pad met de handhavers van politie, provincie, waterschap, Staatsbosbeheer, Belastingdienst, douane, marechaussee en de Voedsel en Waren Autoriteit. De controleacties varieerden van controles in het bosgebied (zoals illegale dumpingen, illegale kap en stroperij), voetgangersgebied (fietsers, verkeerd geparkeerde auto’s, zwerfvuil) tot bouwcontroles, bedrijfscontroles (milieuaspecten), controles in de horeca (brandgevaar, geluid, alcohol) en het vervoer van gevaarlijke stoffen. Ook werd er gecontroleerd op hangjeugd, kamerverhuur, parkeren in de avond- en nachturen en waren er controles bij de grow- en coffeeshops in de gemeente (aanwezigheid minderjarigen, verkoopvoorraad, deurbeleid en boekhouding). Opbrengst Enkele tientallen boetes zijn tijdens de acties uitgeschreven. Ook werden mensen en bedrijven attent gemaakt op zaken die niet in orde waren of niet getolereerd kunnen worden. Daarnaast vinden naar aanleiding van de controles op diverse plaatsen komende tijd hercontroles plaats. Evaluatie De handhavingsestafette is maandagochtend 19 april in aanwezigheid van burgemeester Kaiser van Doetinchem geëvalueerd. Volgens alle betrokkenen is het een ‘zeer geslaagde actie’ geweest. Burgemeester Kaiser: “Regels zijn er niet voor niets. Het is goed dat je als overheidsorganisaties laat zien dat je controleert én dat dit ook in gezamenlijkheid gebeurt. De diverse instanties versterken elkaar. Bovendien straal je door consequente handhaving als overheid betrouwbaarheid uit, in de positieve zin van het woord. En uiteraard is door het gezamenlijk optreden de overlast voor de bedrijven, organisaties en mensen die worden gecontroleerd ook minder. Het is duidelijk dat deze samenwerking om vervolg vraagt.”

Ander nieuws