Header image

Haalbaarheidsonderzoek nieuw stadion De Graafschap

DOETINCHEM - De “Stichting Groen Stadion De Graafschap” onder leiding van oud voorzitter Sietze Veen, die door Betaald Voetbal De Graafschap B.V. recent is opgericht, heeft onlangs besloten om het onderzoek naar de mogelijkheden voor een nieuw te bouwen stadion voort te zetten.

De Stichting heeft vandaag een overeenkomst gesloten met ontwikkelende bouwer BAM Utiliteitsbouw, die moet leiden tot de realisatie van een nieuw multifunctioneel stadion. BAM zal samen met de gemeente Doetinchem en de Stichting, de financiële haalbaarheid van het project gaan toetsen. Er is een voorkeur voor de zichtlocatie, gesitueerd op het nieuw te realiseren bedrijventerrein aan de A18 in de gemeente Doetinchem. Bij realisatie van het nieuwe stadion zal De Graafschap, evenals nu het geval is, huurder worden. De huursom dient te passen in de door De Graafschap gewenste sluitende exploitatiebegroting.

Medio maart 2011 zijn de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek bekend. Indien deze resultaten voldoende aanleiding bieden om het project voort te zetten, wordt er overgaan naar de ontwerpfase.

De “Stichting Groen Stadion De Graafschap” en BAM Utiliteitsbouw zien uit naar een ‘vruchtbare’ samenwerking en een passend en vooral solide multifunctioneel stadion voor de Achterhoek.

De Graafschap vervult vanaf 1954 niet alleen sportief een grote rol in het Nederlandse betaalde voetbal, maar ook maatschappelijk en economisch. De positieve landelijke uitstraling op de diverse groepen in de samenleving en de vele maatschappelijke projecten die worden gesteund, maken De Graafschap tot een bindmiddel en een rolmodel voor de regio Achterhoek. Naast passieve recreatie voor haar vele fans, biedt De Graafschap het bedrijfsleven zeer interessante communicatie- en netwerkmogelijkheden. Om de sportieve, economische en maatschappelijke taken ook in de toekomst te waarborgen is een nieuw multifunctioneel stadion van essentieel belang.Ander nieuws