Header image

Grote zaal Amphion dinsdag weer open

DOETINCHEM-De grote zaal van schouwburg Amphion is vanaf dinsdag 23 maart weer geopend voor bezoekers. De gemeente Doetinchem heeft maandagmiddag de zaal vrij gegeven, nadat uit de onderzoeken is gebleken dat er geen asbest in de lucht aanwezig is. Evenmin is er gevaar voor de gezondheid van bezoekers, medewerkers en artiesten ontstaan. Amphion heeft maatregelen getroffen om eventuele nieuwe blootstelling aan asbest te voorkomen. De grote zaal van schouwburg Amphion werd twee weken geleden gesloten, nadat inspecteurs van de gemeente asbesthoudende materialen hadden aangetroffen. Deze materialen bevonden zich in de brandwerende laag boven het toneel en in de kelder van de schouwburg. Door een gespecialiseerd bedrijf (Bergevoet uit Doetinchem) zijn alle losse delen inmiddels weggehaald. Diverse onderzoeken hebben in de afgelopen weken uitgewezen dat er nauwelijks tot geen asbestdeeltjes zijn vrijgekomen of zich in de lucht bevinden. Ter vergelijking: de gevonden hoeveelheid asbestdeeltjes in de lucht van de grote zaal is vergelijkbaar met de hoeveelheid in de normale buitenlucht. Na beoordeling van de onderzoeksresulten heeft de GGD geconcludeerd dat zowel bezoekers van de theatervoorstellingen als de artiesten geen risico’s voor de gezondheid hebben gelopen. Volgens de GGD is er geen reden tot ongerustheid. Nader onderzoek voor medewerkers Naar de gevolgen van de asbestvondst voor de gezondheid van de medewerkers van Amphion verricht de Arbodienst momenteel nog nader onderzoek. De directie van Amphion heeft afgelopen weekeinde alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen getroffen om de kans op nieuwe blootstelling aan asbestdeeltjes uit te sluiten. De asbestplaten die nog in het theater aanwezig zijn, zijn door het gespecialiseerde bedrijf afgedekt. Ook zijn noodvoorzieningen aangelegd, zodat bepaalde asbesthoudende ruimtes (zoals de kelder) niet langer gebruikt hoeven worden. Verder heeft de directie een risicobeheersplan opgesteld. Hierin staan alle maatregelen om te voorkomen dat werknemers en bezoekers worden blootgesteld aan asbestvezels. De Arbeidsinspectie heeft maandag met dit risicobeheersplan ingestemd. Ook de brandweer is akkoord met de getroffen maatregelen. Volgens de brandweer komt de brandveiligheid door het weghalen van de asbest niet in gevaar. In overleg met de Arbeidsinspectie, Arbodienst en brandweer heeft de gemeente maandagmiddag besloten om schouwburg Amphion vanaf dinsdag 23 maart weer open te stellen voor publiek. De kleine zaal was al eerder geopend, omdat de onderzoeken hadden aangetoond dat de asbestdeeltjes niet in dit gedeelte van het theater terecht zijn gekomen. In deze kleine zaal bevindt zich geen asbest. GGD Gelre IJssel is bereikbaar voor vragen over de eventuele gezondheidsrisico’s door het vrijkomen van asbestvezels in schouwburg Amphion. Telefoon: 088 - 443 30 00 (maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur).

Ander nieuws