Header image

Gemeentelijke kunstcollectie komt beschikbaar voor kunstuitleen

DOETINCHEM - Na de renovatie van het stadhuis van de gemeente Doetinchem kunnen niet alle kunstwerken terugkeren. In plaats van opslaan of veilen, heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om een groot deel van de gemeentelijke kunstcollectie in bruikleen over te dragen aan het Stadsmuseum en de Kunstuitleen i.o. Een deel van de kunstcollectie wordt geschonken aan andere organisaties. Na de verbouwing keren 36 objecten en werken terug in het stadhuis. De gemeente Doetinchem beschikt op dit moment over 379 kunstwerken. Het merendeel is vervaardigd door beeldend kunstenaars. Een klein deel bestaat uit kaartmateriaal, foto’s en collages.

Het besluit van het college om de gemeentelijke kunstcollectie op te delen, houdt in dat het overgrote deel van de collectie wordt overgedragen voor kunstuitleen. Het Stadsmuseum krijgt 129 kunstwerken in langdurige bruikleen. Dit zijn met name werken van de hand van Jan Homan, Jos Klaver, Theo van Koot, Ko Ooserkerk en Frans Storm; stuk voor stuk kunstenaars met een lange geschiedenis in Doetinchem. Het Stadsmuseum mag de objecten gebruiken voor exposities en voor verhuur via de kunstuitleen. Verkoop door het Stadsmuseum van deze werken is niet toegestaan. De werken blijven eigendom van de gemeente Doetinchem. Wel krijgt het Stadsmuseum aanvullend 29 werken in eigendom, die als cultuurhistorisch waardevol worden aangemerkt. Dit zijn kaarten, foto’s en gravures.

Daarnaast schenkt de gemeente Doetinchem 96 werken aan de nieuwe Stichting Kunstuitleen, die momenteel in oprichting is. Deze werken zijn bedoeld voor verhuur, maar kunnen ook worden verkocht. De Stichting Kunstuitleen komt in het Oude Postkantoor. Het beheer van de nieuwe stichting komt onder het Stadsmuseum te vallen. De Kunstuitleen ontvangt van de gemeente daarnaast een subsidie van 6.000 euro.

De overige 91 kunstwerken verdeelt de gemeente als volgt:

  • 58 objecten worden in eigendom overgedragen aan het Regionaal Erfgoed Centrum
  • 5 objecten worden geschonken aan het Openbaar Vervoer Museum
  • 3 tekeningen worden geschonken aan de Gruitpoort
  • 25 werken krijgen de oorspronkelijke kunstenaars weer retour

De overgebleven 36 kunstwerken vormen de gemeentelijke kerncollectie. Het zijn onder meer de drie grote werken van Wessel Huisman, het ‘Wehlse’ werk van Rien Verschuur, de houten stoel en geschenken uit zustersteden. Deze werken blijven in eigendom en in eigen beheer van de gemeente Doetinchem. Deze kunstwerken komen naar verwachting in de raadszaal, in vergaderruimtes en in publieke ruimtes van het gerenoveerde stadhuis.

Bij de verdeling van de gemeentelijke kunstcollectie heeft de gemeente zich laten adviseren door mw. E. Simonetti, mw. B. Bonekamp en dhr. J. Jenniskens. Ook is overlegd met de gemeentelijke commissie Beeldende Kunst, met het Instituut Collectie Nederland en met de provinciaal consulent voor de beeldende kunst. Het verdelen van de gemeentelijke kunstcollectie valt binnen de geldende wet- en regelgeving.Ander nieuws