Header image

Gemeente subsidieert afkoppelen regenwater

DOETINCHEM - Sinds 1 juli 2010 geldt de subsidieverordening afkoppelen dakoppervlak woningen. De afkoppelsubsidie bedraagt maximaal € 500,-. De regeling is bedoeld voor eigenaren of huurders van woningen die aangesloten zijn op een gemengd rioolstelsel. Bij een gemengd rioolstelsel komt regenwater van het dak, samen met afvalwater uit het huis, in hetzelfde riool terecht. In veel oudere wijken in de stad wordt regenwater samen met vuil afvalwater via het riool naar de waterzuivering gepompt. Dit is eigenlijk overbodig, omdat het regenwater niet is vervuild. De gemeente Doetinchem legt in nieuwe wijken standaard een apart regenwaterriool aan om de regen gescheiden van het afvalwater af te kunnen voeren. Dit heet afkoppelen. De gemeente wil nu bereiken dat ook in bestaand bebouwd gebied regenwater gescheiden van afvalwater wordt afgevoerd. Daarom geeft de gemeente particulieren subsidie om af te koppelen.

Bijkomend voordeel is dat het afvalwaterriool minder snel overvol raakt. Dit voorkomt veel problemen voor mens en milieu. De hevige regenval van afgelopen tijd toont nog eens aan dat dit geen overbodige zaak is. Het is goed mogelijk dat in de toekomst door de klimaatverandering dergelijke zware regenbuien vaker voor gaan komen.

Met de subsidieregeling kunnen particulieren geld ontvangen voor het afkoppelen van regenwater dat op het dak van hun woning valt. Bij afkoppelen van het hele dakoppervlak bedraagt de subsidie € 500,-. Wordt alleen de voor- of achterkant van het dak afgekoppeld, dan is de subsidie € 250,-. Er moet wel aan een aantal voorwaarden voldaan worden om de afkoppelsubsidie te verkrijgen.Ander nieuws