Header image

Gemeente Doetinchem start met Bewijs van Goede Dienst

DOETINCHEM - De gemeente Doetinchem neemt deel aan een landelijk project dat gericht is op verdere verbetering van de dienstverlening aan bedrijven.

Dit project wordt mede ondersteund door de Kamer van Koophandel, VNO-NCW, MKB-Nederland en het VNG. De gemeente heeft voor deelname aan dit project een voucher van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie ontvangen. Het project start met een onderzoek naar diverse vergunningenprocedures over het afgelopen jaar waarbij bedrijven betrokken zijn geweest. Op basis van deze vergunningenprocedures worden met de betrokken ondernemers telefonische interviews gehouden over hoe de dienstverlening van de gemeente Doetinchem wordt ervaren. Deze uitkomsten worden vervolgens gebruikt om de prestaties van de gemeente over het afgelopen jaar in kaart te brengen. De gemeente laat zich bij de uitvoering van dit project ondersteunen door het onafhankelijke adviesbureau Lexnova.

De resultaten van het project leiden ondermeer tot de volgende inzichten: • Hoeveel procent van de onderzochte vergunningen voldoet aan de wettelijke termijnen; • Hoe waarderen ondernemers de inhoudelijk kennis en deskundigheid van de gemeente; • Hoe zit het met de responstijden op gedane verzoeken; • Is de gemeente klantgericht; • Hoe ervaren ondernemers de kwaliteit van het toezicht; • Hoeveel procent van de bezwaar- en beroepszaken is gegrond; • Hoe staat het met de vermindering van de administratieve lasten; • Kunnen aanvraagformulieren worden gedownload via de gemeentelijke website en digitaal worden ingediend.

Voor de uitvoering van dit project ontvangt de gemeente een Bewijs van Goede Dienst. Op basis van de uitkomsten van dit project zal de gemeente Doetinchem verbeteracties formuleren om de dienstverlening aan bedrijven te optimaliseren. Het project is onlangs gestart en wordt in goed overleg met ondernemers en de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland uitgevoerd.Ander nieuws