Header image

Flinke wegwerkzaamheden in Doetinchem

DOETINCHEM - Vanaf eind augustus gaat de gemeente Doetinchem de wegen ten westen van het centrum verbeteren. Voor een betere aansluiting op de aan te leggen Ruimzichtlaan, richt de gemeente de wegen opnieuw in. Op sommige plaatsen legt de gemeente bijvoorbeeld nieuwe rijstroken en fietspaden aan. Ook worden nieuwe verkeerslichten geplaatst. De werkzaamheden worden in opdracht van de gemeente uitgevoerd door aannemer Temmink uit Oldenzaal. De gemeente gaat niet met alle wegen tegelijk aan de slag. Om de overlast voor u zo beperkt mogelijk te houden, zijn de werkzaamheden onderverdeeld in 9 hoofdfasen. Ondanks dat de werkzaamheden verkeershinder geven, probeert de gemeente de overlast te beperken en de werkzaamheden zo efficiënt mogelijk uit te voeren. Vandaar dat er soms op meerdere plekken tegelijk aan de weg wordt gewerkt. Op 23 augustus starten de wegwerkzaamheden waar het verkeer hinder van ondervindt. Regelmatig ontvangen bewoners informatie over de werkzaamheden in de brievenbus. De meest actuele informatie vindt u echter op onze website www.doetinchem.nl/centrumwest. Ook verschijnt iedere week de rubriek ‘Wegwerkzaamheden Centrum-West’ op de gemeentepagina in het Doetinchems Vizier met daarin de laatste stand van zaken. Met al uw vragen kunt u terecht bij toezichthouder H.P. de Jong van de gemeente Doetinchem. Hij houdt iedere dinsdagochtend spreekuur tussen 9.00 en 10.00 uur in de bouwkeet van Temmink aan de Loolaan (aan de zijde van de Keppelseweg). Telefonisch kunt u hem tijdens kantooruren bereiken op tel. nr. 06 - 83 16 26 02.

Ander nieuws