Header image

Filosofie en Kunst in Doetinchem

DOETINCHEM - Zondag 20 februari is de vijfde bijeenkomst in de reeks van filosofiecafé, De Gruitpoort in Doetinchem. In de reeks filosofiecafé over levenskunst komt in deze bijeenkomst de vraag aan de orde: Draagt de ontwikkeling van de moderne en hedendaagse kunst en kennis via kunstgeschiedenis bij aan levenskunst? Inleiding en discussie wordt gevoerd door drs Pauli Snoeks, kunsthistorica.

De inleiding is een mix van beeld en verhaal. Die combinatie is essentieel om het verhaal te vertellen over de ontwikkeling van de moderne en hedendaagse kunst en de rol van kunstgeschiedenis. Daar waar kunstgeschiedenis tot het midden van de 20ste eeuw pas in beeld kwam wanneer een kunstenaar al gauw 50 jaar dood moest zijn, is kunstgeschiedenis daar waar het de hedendaagse kunst betreft er een inherent onderdeel van gaan worden. Aan de orde komt de kunst als maatschappelijk fenomeen, aan welke criteria werden kunstwerken in het verleden getoetst. De kunstenaar en hoe ziet hij / zij de rol van de kunst, anders gezegd wat is het doel. De actualiteit van kunst geschiedenis in hedendaagse/ eigentijdse kunst.

Het filosofie café wordt georganiseerd door het Humanistisch Verbond afdeling Doetinchem en de Gruitpoort. De toegang is gratis.

Tijd 14.00 uur 17.00 uur. Inleiding, vragen en discussie vanaf 14.30 uur.Ander nieuws