Header image

Fatima Zorg krijgt sportief steuntje in de rug

DOETINCHEM - Op dinsdag 3 april a.s. overhandigen medewerkers van Kanjers voor Kanjers samen met initiatiefnemers Dusseldorp Groep en het Metzo College een cheque van € 6000,= aan Fatima Zorg. Het geld is bestemd voor de aanschaf van speciale sport en beweegmaterialen voor mensen met meervoudige verstandelijke beperkingen.

Dat meer bewegen gezond is voor de mens is zo langzamerhand wel duidelijk. Al blijft het voor veel mensen moeilijk om vaak genoeg te sporten. Voor mensen met een (verstandelijke) beperking is dat in de praktijk helemaal lastig. Binnen Fatima Zorg houdt de werkgroep ‘Bewegen op Maat’ zich bezig met het wegnemen van obstakels om cliënten toch te laten sporten en het bewegen voor mensen met meervoudige beperkingen juist te stimuleren. Speciaal voor de kindergroep van Hoef 1& 2 was ‘Bewegen op Maat’ nog op zoek naar aangepast materiaal. Deze wens gaat nu op dinsdag 3 april om 11 uur in vervulling met het officieel aanbieden van beweegcontainers en spelmateriaal door Kanjers voor Kanjers.

Kanjers voor Kanjers biedt bedrijven en particulieren een platform voor het geven van steun aan lokale projecten ten behoeve van het welzijn van kinderen, bij voorkeur door middel van sport en spel. Zowel leerlingen van het Metzo College uit Doetinchem als medewerkers van het Achterhoekse familiebedrijf Dusseldorp vonden het Project ‘Bewegen op Maat’ van Fatima Zorg prima passen bij de gedachte van Kanjers voor Kanjers en zamelden geld in voor speciale sportmaterialen voor mensen met meervoudige beperkingen.

De Dusseldorp Groep is een familiebedrijf dat met circa 700 medewerkers actief is op het gebied van grond- weg- en waterbouw, riolering, asbestsanering, sloopwerkzaamheden, afvalinzameling en recycling. Het Metzo College in Doetinchem is een school voor Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs (VMBO) en Beroepsgerichte Mavo.Ander nieuws