Header image

Extra kavels op plan Veemarkt

DOETINCHEM - Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat er in het plan Veemarkt op de plek van zalencentrum Ketz twee extra kavels komen. Ook is besloten om de prijzen van de woon-werkkavels aan de Houtkampstraat aan te passen. Door veranderde regelgeving zijn de mogelijkheden voor de overige woonkavels groter geworden. De duurdere kavels hadden die mogelijkheden al. Het college heeft daarom besloten het prijsverschil bij te stellen. De plek van zalencentrum Ketz wordt verdeeld in twee kavels. Een is gelegen aan de Holterweg (515 m2), de andere aan de Houtkampstraat (896 m2). Voor de kavel aan de Holterweg gelden dezelfde voorwaarden als de overige kavels in deze straat. Voor de kavel aan de Houtkampstraat gelden eveneens dezelfde voorwaarden als de andere kavels in Houtkampstraat. Alleen zijn hierop wel enkele aanvullingen waaronder de mogelijkheid van een beperkte restaurantfunctie of het gebruik van het perceel voor de bouw van een twee-onder-een-kapwoning. De verkaveling wordt opgenomen in het bestemmingsplan De Pas. Het is de verwachting dat dit plan in januari 2011 geldend is. Dan gaan de kavels ook in de verkoop. Binnen het plan Veemarkt zijn twee typen bebouwing vastgesteld: ‘ontspannen wonen’ (woonkavels) en ‘monumentaal wonen en werken’ (woon-werkkavels). De woon-werkkavels hebben een vierkante meterprijs die ongeveer € 30,- hoger ligt dan de woonkavels. Dit komt door de aantrekkelijke ligging aan de Houtkampstraat en de mogelijkheden voor bedrijfsmatige activiteiten als bedrijfsruimten en het toestaan van bedrijven in een hogere milieucategorie. Door de invoering van de nieuwe Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (waarschijnlijk per 1 oktober 2010) en het deels toepassen van het planologisch beleid op alle kavels op de Veemarkt, zijn de verschillen tussen de woonkavels en de woon-werkkavels kleiner. Op de woonkavels zijn de mogelijkheden voor met name bijgebouwen verruimd. Dit geldt in mindere mate voor de woon-werkkavels, waar de regels al ruimer waren. Toch blijven er verschillen tussen beide typen bestaan, zoals de toegestane hoogte van het bouwwerk en de lijst van bedrijfsactiviteiten. De vierkante meterprijs van de woon-werkkavels is daarom altijd hoger dan die van de woonkavels. De verschillen zijn dusdanig kleiner geworden dat het college van burgemeester en wethouders heeft besloten het prijsverschil overeenkomstig en met terugwerkende kracht te corrigeren. Het gaat dan om een prijsverlaging van € 12,- per m2 exclusief btw.

Ander nieuws