Header image

Excursie in natuurpark Overstegen

DOETINCHEM - Sinds 1996 is het beheer van het park Overstegen veranderd. Werd er voorheen geschoffeld en gewied, gemaaid en met onkruidbestrijdingsmiddelen gewerkt, tegenwoordig nemen Schotse Hooglanders de taak van groenvoorziening over. De gifspuit ging de kast in en het snoeien en maaien werd tot een minimum beperkt. Er werden kikkerpoelen gegraven, beken kregen hun natuurlijke loop weer terug en de Rozengaardse plas kreeg natuurvriendelijke oevers. Ook werd een begin gemaakt met het uitvoeren van het beheersplan voor het park. Zo werden er populieren en wilgen gekapt of waar mogelijk zelfs omgetrokken om ruimte te scheppen. Stammen en takken werden op rillen gebracht waardoor vogels, amfibieën en insecten een goed nest en schuilgelegenheid vonden. De rijkdom en variatie in dieren- en plantenleven zijn de laatste jaren toegenomen, een gevolg van het gevoerde beheer.

Zaterdag 21 augustus Omdat er zoveel te vertellen valt over het natuurpark Overstegen, verzorgen IVN Natuur- en Milieueducatie en de beheerder van het park een excursie. Op zaterdag 21 augustus start de excursie om 12.00 uur vanaf de informatiecirkel bij de boerderij in Natuurpark Overstegen.

Vooraf aanmelden is niet nodig.

Ander nieuws