Header image

Eerste werkzaamheden Haareweg Doetinchem na bouwvak.

DOETINCHEM - De Haareweg is na de bouwvakvakantie als eerste aan de beurt voor het verkeersveiliger maken van wijk Noord.Het wordt anders ingericht, er komen uitritconstructies en de fietspaden komen van de rijbaan af te liggen. De werkzaamheden duren tot november. Vanaf 2012 volgen de overige aanpassingen op de Haareweg en Kruisbergseweg.

De werkzaamheden aan de Haareweg vinden plaats tussen de huisnummers 59 en 89. De overgangen naar het 30 kilometergebied worden gemarkeerd met een geel plateau. Daarnaast krijgen de zijwegen uitritconstructies. Hiermee wordt de voorrang van de Haareweg benadrukt. Om de veiligheid van fietsers te vergroten, komen er vrijliggende fietspaden. De nieuwe inrichting van de Haareweg is het resultaat van uitvoerig overleg met onder meer de omwonden van deze twee wegen. Op 1 juli 2010 ging de gemeenteraad akkoord met de plannen voor een ‘Veilig en Bereikbaar Doetinchem Noord’.

De werkzaamheden op de Haareweg behoren tot de eerste fase. In 2012 volgt het overige deel van de Haareweg. Ook de aansluiting van de Haareweg, Kruisbergseweg en Velswijkseweg staat voor volgend jaar gepland. De Kruisbergseweg wordt in 2013 opnieuw ingericht.

Tijdens de werkzaamheden aan de Haareweg wordt de overlast voor het verkeer en de omwonenden zoveel mogelijk beperkt. Het verkeer naar de binnenstad kan gedurende de werkzaamheden over de Haareweg blijven rijden. Het verkeer dat tussen eind augustus en begin november Doetinchem uitgaat, wordt via de Kruisbergseweg omgeleid. Woningen en bedrijven aan de Haareweg blijven bereikbaar. Parkeren in het 30 kilometergebied is gedurende de werkzaamheden niet of beperkt mogelijk. De aannemer (Verhoeve Infra) zal de werkzaamheden zodanig inplannen, dat ook de overlast voor het bevoorradingsverkeer zoveel mogelijk wordt beperkt.

Op de website van de gemeente Doetinchem (www.doetinchem.nl/verkeernoord) is meer informatie te vinden over de aanpassingen die er komen op en aan de Haareweg en Kruisbergseweg.Ander nieuws