Header image

Doetinchem verkoopt ’t Gevang

DOETINCHEM - De gemeente Doetinchem verkoopt het rijksmonument ’t Gevang aan de Nieuwstad 76. Het pand kent een rijke historie en heeft door de eeuwen heen verschillende functies vervuld. De Kunstuitleen was als laatste in het monument gevestigd. De naamgeving suggereert een lange geschiedenis van het pand als gevangenis, maar er heeft zich veel meer afgespeeld dan dat. Zo werd de linkerhelft ooit gebouwd om als woning te gebruiken. Vanaf het laatste kwart van de 19e eeuw kende het gebouw diverse functies, variërend van veldwachterwoning met school tot brandspuitenhuis. Op de eerste verdieping waren achtereenvolgens de Spaarbank en de Volksbibliotheek gevestigd. Tot voor kort gebruikte het Centrum Beeldende Kunst het gebouw. Daarvoor was het Stadsmuseum in het pand gezeteld. Volgens de literatuur is het Gevang in 1766 gebouwd in opdracht van het landdrostambt Zutphen naar een ontwerp van Gerard Ravenschot. Voor die tijd werden de gevangenen in Doetinchem onder de Grote kerk en later onder het stadhuis vastgezet. In 1780 is ’t Gevang aan de linkerzijde uitgebreid met op de begane grond een cipierswoning en op de verdieping een examineerkamer. Oorspronkelijk was het rechterdeel van het gebouw ingedeeld met zowel op de begane grond als de verdieping drie cellen. Van deze indeling bleef niets bewaard. Na de Tweede Wereldoorlog raakte het gebouw in verval. In de jaren 1976-1978 is het pand in opdracht van de gemeente gerestaureerd naar plannen van architectenbureau Heineman uit Velp.

Het pand ligt op een markante plaats in de binnenstad op de hoek van de Heezenpoort en de Nieuwstad. In het verleden vormde het pand met de aangrenzende bebouwing de schil van de oude stad, ‘Het Ei’. Door de jaren heen is veel van de aangrenzende bebouwing gesloopt. Het pand is voor meerdere doeleinden geschikt. Het heeft nu nog een maatschappelijke bestemming. De gemeente is bereid medewerking te verlenen aan een verruiming van de bestemmingsmogelijkheden. De voorkeur gaat uit naar een exclusieve bestemming die recht doet aan de monumentale status van het gebouw.

Het pand wordt bij vrijwillige inschrijving verkocht. Belangstellenden hebben tot uiterlijk vrijdag 10 december 2010 de gelegenheid om een inschrijfformulier met een bieding in te dienen. Door de gemeente is een erfgoeddeskundige ingeschakeld die de verkoop begeleid. Voor informatie of het opvragen van verkoopdocumentatie kan contact worden opgenomen met: Redres Erfgoedmakelaar uit Hilversum: E-mail: info@redres.nl; Internet: www.redres.nl; Tel. nr. (035) 647 08 78.Ander nieuws