Header image

Doetinchem reduceert CO2 met GFT-verwerking

DOETINCHEM - Maandag 6 december heeft wethouder Steven Kroon van de gemeente Doetinchem uit handen van mevrouw Hannet de Vries-in ’t Veld – algemeen directeur van VAR Veluwse Afval Verwerking - een ‘Verklaring CO2-emissie reductie gft-verwerking’ . VAR verwerkt het gft-afval dat door de inwoners van de gemeente Doetinchem gescheiden is gehouden. Daardoor is in 2009 totaal 1.355 ton CO2-emissie gereduceerd. Hiermee hebben de inwoners van de gemeente Doetinchem een belangrijke bijdrage geleverd in de strijd tegen de emissie van broeikasgassen. De gemeente Doetinchem is één van de 16 gemeenten die een dergelijke verklaring van VAR ontvangen.

Al het gft-afval dat door de inwoners van Doetinchem wordt gescheiden gaat naar VAR in Wilp-Achterhoek. Via een combinatie van composteren en vergisten produceert VAR schone compost en groene energie. VAR produceert de energiebehoefte van 7.000 gezinnen. In de vergister ontstaat methaangas dat door VAR wordt omgezet in groene stroom. Wethouder Kroon is bijzonder trots op de bijdrage die de inwoners van Doetinchem hebben gerealiseerd. Een CO2-reductie van 1355 ton komt overeen met maar liefst 6.9 miljoen autokilometers. Dat is ruim 170 keer de wereld rond!

VAR verwerkt ruim 200.000 ton gft-afval per jaar. Het afval is afkomstig van gemeenten uit de provincie Gelderland, Overijssel en Utrecht. Sinds 2009 beschikt VAR over een vergistinginstallatie. Het apart ingezamelde gft-afval wordt na een voorbewerking gecomposteerd én vergist. Hieruit ontstaat ca. 60.000 ton schone compost die wordt gebruikt als meststof en bodemverbeteraar. VAR levert haar compost in het hoogste marktsegment. Sinds de inbedrijfstelling van de vergister is VAR ook energieproducent geworden. VAR levert meer energie dan het eigen energieverbruik. Het overschot aan groene stroom wordt op het openbare net geleverd. Hierdoor mag VAR zich met recht energieneutraal noemen.

In de tachtiger jaren begonnen als kleine privé-onderneming, is VAR uitgegroeid tot één van de belangrijkste spelers in Midden- en Oost-Nederland op het gebied van afvalrecycling, hergebruik en de productie van duurzame energie uit afval. Op het bedrijfsterrein van 75 hectare langs de A1, vlakbij Apeldoorn, wordt jaarlijks meer dan 1.000.000 ton afval verwerkt tot bruikbare producten. Het afval wordt omgezet in veelal gecertificeerde producten als bijvoorbeeld compost, puingranulaat, duurzame bouw- en brandstoffen en groene energie. VAR wil door permanente innovatie steeds méér ‘Resultaat met recycling’ realiseren en ontwikkelt daartoe telkens nieuwe technieken.Ander nieuws