Header image

Doetinchem past uitvoeringsplan gladheidsbestrijding aan

DOETINCHEM - Met de winter in het vooruitzicht, bereidt de gemeente Doetinchem zich voor op overlast door vorst en neerslag. Het uitvoeringsplan gladheidsbestrijding is voor de winter van 2010-2011 op enkele punten aangepast. Komende winter wordt geen strooizout meer aan inwoners verstrekt door de gemeente en woonwijken worden niet langer gestrooid. Ook zijn de strooiroutes voor komend seizoen enigszins gewijzigd. Bij een gladheidsmelding wordt als eerst de beperkte route gestrooid. Het gaat daarbij onder andere om de doorgaande (bewegwijzerde) wegen, hoofdroutes voor fietsverkeer, busroutes en routes naar bijvoorbeeld ziekenhuis en huisartsen. Het strooien van deze beperkte route vergt ongeveer drie tot vier uur. Daarna zijn de buurt- en industrieverzamelstraten en de voetgangersgebieden rondom de buurtwinkelcentra aan de beurt: de uitgebreide route. De 2e Loolaan en de van Tienhovenlaan zijn voor komend seizoen in de uitgebreide strooiroute opgenomen. De routes in de omgeving van de Keppelseweg, de Hofstraat en de Europaweg worden aangepast aan de voortgang van de wegwerkzaamheden op dat moment. Woonstraten, woonpaden en trottoirs worden dit jaar niet meer door de gemeente gestrooid. Strooien in de wijken is voorheen weinig effectief gebleken. Er is doorgaans te weinig verkeer om het zout te laten werken. Alleen bij extreme omstandigheden worden woonstraten nog gestrooid. Dit gebeurt alleen als straten minimaal twee dagen glad zijn en de verwachting is dat de gladheid langere tijd aanhoudt. Inwoners van de gemeente Doetinchem worden verzocht zelf hun eigen stukje straat en trottoir schoon te houden. Ook wordt hulp aan buren die niet in staat zijn hun stuk schoon te maken, zeer op prijs gesteld. Het is niet toegestaan sneeuw vanaf de trottoirs op de rijweg te schuiven. Het sneeuwruimen van de strooiploegen wordt hierdoor tenietgedaan. Het is vaak genoeg om een gedeelte van het trottoir sneeuwvrij te maken en een ‘rug’ sneeuw aan de rand van het trottoir te verzamelen.

Ander nieuws