Header image

Doetinchem ontvangt Bewijs van Goede Dienst van ondernemers

DOETINCHEM - De gemeente Doetinchem pakt de dienstverlening aan bedrijven op een positieve manier aan. Maandag 6 februari werd dit beloond met het zogenaamde ‘Bewijs van Goede Dienst’. Wethouder Steven Kroon (Economie) heeft in de Malietoren van Den Haag het bijbehorende certificaat hoogstpersoonlijk in ontvangst genomen. Doetinchem is een van de 25 gemeenten die het Bewijs van Goede Dienst in ontvangst heeft mogen nemen. Het Bewijs (een certificaat) bestaat uit een onderzoek waarbij de dienstverlening aan ondernemers wordt gemeten aan de hand van tien normen. Deze normen zijn geformuleerd op basis van de tien belangrijkste ondernemerswensen. Deze gaan onder meer over klanttevredenheid, aanvraagtermijnen en responssnelheid. Na het afronden van de meting en het opstellen van een verbeterplan krijgen gemeenten een certificaat waarop de resultaten van de meting en de verbeteracties staan. Het is de bedoeling dat de gemeenten in de komende twee jaar zelf met deze verbeteracties aan de slag gaan.

Wethouder Steven Kroon, bij de uitreiking van het certificaat: “Dat wij goed uit het onderzoek komen, zie ik als een bevestiging van het goede partnerschap tussen de gemeente en de ondernemers hier in Doetinchem. Hieraan is in de afgelopen jaren door iedereen hard gewerkt. Het is zondermeer altijd goed om dat wat je doet, door kritische ogen te laten beoordelen. Wat we goed doen, blijven we goed doen. Wat beter kan, pakken we op. Zeker in deze, economisch moeilijke tijden kunnen we hier beiden ons voordeel mee doen.”

Doetinchem scoort in het onderzoek op bijna alle landelijke normen goed en evenwichtig. Op één punt scoort de gemeente Doetinchem zelfs ‘excellent’, namelijk de korte hersteltermijn bij termijnoverschrijding. Op de punten klanttevredenheid, deugdelijke besluitvorming hebben en het verminderen van administratieve lasten scoort Doetinchem boven het gemiddelde. Doetinchem scoort gemiddeld op de normen: voldoen aan aanvraagtermijnen, inhoudelijke kennis en deskundigheid, beleving van het toezicht en actualiteit van de gemeentelijke informatie. Met name de prettige en persoonlijke contacten, het toewijzen van één contactpersoon voor de afhandeling van de vergunningaanvraag en het toepassen van (pre)mediation bij bezwaarprocedures wordt door de ondernemers gewaardeerd. “Met name deze resultaten laten zien dat de integrale- en regiebenadering van de gemeente Doetinchem zijn vruchten afwerpt”, aldus wethouder Kroon.

Het maandelijkse Economisch overleg Doetinchem (EOD), waarin de ondernemers en wethouder economie bijeen komen, draagt volgens de beoordeling positief bij aan de dienstverlening richting ondernemers. Ook het economisch actieplan sorteert een positief effect. Kroon bevestigt: “In Doetinchem hebben wij veel overleg met de ondernemers over dienstverlening en economische acties.”

Bewijs van Goede Dienst is één van de instrumenten van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I) om de regeldruk voor ondernemers merkbaar te verminderen. Het instrument is samen met MKB Nederland, VNO-NCW en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ontwikkeld. Meer informatie: www.bewijsvangoededienst.nl.Ander nieuws