Header image

Doetinchem: Nieuwe impulsen voor starters én groeiers

DOETINCHEM - Het Economisch Actieplan van de gemeente Doetinchem krijgt de komende jaren vervolg. Dat is de conclusie uit de evaluatie van de activiteiten uit het actieplan die sinds 2009 zijn uitgevoerd. De nieuwe fase die het Economisch Actieplan komend jaar ingaat, houdt dezelfde stip op de horizon. Met een aantal nieuwe activiteiten wil Doetinchem niet alleen startende ondernemers stimuleren, maar óók de groeiende ondernemers een zetje in de juiste richting geven.

Het Centrum voor Jong Ondernemerschap dat in december 2010 is geopend en dat inmiddels aan bijna twintig startende bedrijven ‘onderdak’ heeft geboden. De 55 IkStartSmart-trajecten die in 2010 zijn aangeboden, om een jonge ondernemer in een half jaar tijd een vliegende start te laten maken. De Stage Informatiegids om scholieren te laten zien hoeveel kansen de Achterhoek hen op het carrièrepad te bieden heeft. Een website voor stagebemiddeling. De komst van meer hbo-onderwijs en initiatieven daartoe. Stuk voor stuk zijn dit resultaten van het Economisch Actieplan die in de afgelopen jaren hebben bijgedragen aan de realisatie van de Economische Visie.

De Economische Visie werd in 2009 opgesteld in samenwerking met onder meer de ondernemers in de IG&D. Doel van de visie en de bijbehorende actiepunten (dus het Economisch Actieplan) was om te komen tot een aanpak waarbij de kracht en het onderscheidende vermogen van Doetinchem zou worden ingezet om twee van de grootste bedreigingen voor de lokale economie af te wenden. Namelijk de ontgroening en de vergrijzing. Ook wel vertaald in ‘Dynamisch Duurzaam Doetinchem’; de stip op de horizon in 2020.

De tussentijdse evaluatie van het Economisch Actieplan stond dit jaar op het programma. Daarom is in het voorjaar met een werkbijeenkomst gehouden, waar ruim zeventig economische partners (onder meer het bedrijfsleven) de resultaten onder de loep hebben genomen. De bijeenkomst resulteerde in de wens om ook komende jaren met het Economisch Actieplan door te gaan. De aanscherpingen zijn nu vertaald in veertien nieuwe investeringen, die noodzakelijk zijn om Doetinchem economisch vitaal en onderscheidend in de regio te laten zijn.

Een deel van de acties (de investeringsagenda) is nadrukkelijk gericht op de nieuwe, extra insteek: de groeiende ondernemer. Zo wil Doetinchem van start met een Platform voor groeiende ondernemers, zodat ‘groeiversnellers’ op tijd worden gevonden en op een passende en mogelijke wijze ondersteuning of facilitering krijgen. Ook wordt ingestoken op het beter benutten van kennis, vanuit de gedachte: ‘van kennis geld maken’. Doetinchem wil daarom deelnemen aan het programma Kennisvalorisatie van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I). Het Achterhoek diner is daarnaast bedoeld om ook onze Doetinchemse bedrijvigheid meer te laten zien.

Een ander aandachtsgebied blijft de binnenstad. Is in de afgelopen jaren vooral geïnvesteerd in de ‘hardware’ (een mooie en goed uitgeruste binnenstad), nu is het tijd voor de ‘software’. Daarom krijgt Doetinchem een eigen ‘App’; een applicatie voor smartphones. Een ander nieuw actiepunt is het verbeteren van de samenwerking tussen horeca en winkeliers, wat moet leiden tot een betere afstemming en tot de organisatie van evenementen.

Nieuw is daarnaast de verbreding van het veld. Naast de IG&D hebben nu ook de centrumondernemers in de OVD en de Kamer van Koophandel zich aangesloten bij het streven naar de Dynamisch Duurzaam Doetinchem. “Ook dat noemen wij een winst. Ons streven wordt nu bedrijfsleven-breed gedragen. Dus dóór en vóór ondernemers op de bedrijventerreinen én de binnenstad.”

Voor de nieuwe fase van het Economisch Actieplan zal jaarlijks 50.000 euro beschikbaar zijn. Dit bedrag is vastgelegd in de Voorjaarsnota 2011. De evaluatie en het vervolg van het Economisch Actieplan heeft het college inmiddels naar de gemeenteraad gestuurd. Deze moet zijn fiat nog geven.Ander nieuws