Header image

Doetinchem komt met‘beleidsneutrale’ begroting voor 2011

DOETINCHEM-De gemeente Doetinchem zet in 2011 het bestaande beleid voort. Er is in 2011 voorlopig geen ruimte voor nieuw beleid. De begroting die het college van burgemeester en wethouders vrijdag 22 oktober naar de gemeenteraad heeft gestuurd, is dan ook een ‘beleidsneutrale’ begroting. De gemeente voldoet daarmee aan de wettelijke plicht om voor 15 november een begroting vast te stellen, maar benadrukt: pas als de ombuigingen definitief zijn, wordt ook de laatste hand aan de begroting gelegd.

De begroting van de gemeente Doetinchem voor 2011 is in alle opzichten sober. Qua uitstraling, door een eenvoudige lay-out. Maar vooral qua inhoud. Omdat op dit moment de voorbereidingen op de komende ombuigingen nog volop gaande zijn, heeft het college gekozen voor een ‘beleidsneutrale’ begroting. Dit betekent dat het bestaande beleid dat in 2010 is vastgesteld, in 2011 verder wordt uitgevoerd. De begroting kent voorlopig geen nieuw beleid.

Wethouder Steven Kroon van Financiën: “We zullen de komende jaren flink moeten bezuinigen, dat staat vast. Wij nemen onze verantwoordelijkheid daarin. Door richting te geven aan de bezuinigingen vanuit een duidelijke visie op samenleving en overheid. En door de samenleving te betrekken bij het ontwikkelen van die visie en bij het uitwerken ervan in concrete maatregelen. Dat proces is nu aan de gang en doorlopen we zorgvuldig. De gemeente is verplicht om nu een begroting uit te brengen, maar wij bezien onze begroting wel in het licht van de ombuigingen. Er kan nog veel veranderen.”

Om de begroting voor 2011 sluitend te krijgen, heeft het college wel de eerste bezuinigingen moeten inboeken. Toch benadrukt het college dat ook deze eerste ombuigingen ‘voorlopig’ zijn. Wethouder Kroon: “Deze eerste ombuigingen kunnen we nog inwisselen voor andere. Het is dus absoluut niet zo dat we al met het ombuigen van start zijn gegaan, terwijl de discussie erover nog loopt. Het gaat ons om het signaal dat we ook al in 2011 op besparingen moeten rekenen.”

In totaal gaat de gemeente Doetinchem in de komende drie jaren 15 miljoen euro ombuigen. De eerste ombuigingen in 2011 bedragen 1,6 miljoen euro. In de begroting 2011 is hiervoor een apart hoofdstuk (hoofdstuk 3) opgenomen, met onder meer de volgende voorstellen: de extra impuls voor het beheer van de openbare ruimte gaat niet door; het niveau van het beheer blijft op het niveau van 2010, de gemeente ziet (voorlopig) af van bepaalde investeringen, de gemeente zoekt intern naar besparingen. Bij dit laatste steekt Doetinchem letterlijk de hand in eigen boezem, door meer digitaal te werken en te snijden in abonnementen.

De gemeente Doetinchem werkt in diverse stappen toe naar het pakket met ombuigingen. En daarmee naar de definitieve begroting. Tussen mei en de zomer van 2010 is gewerkt aan de visie van de gemeente Doetinchem op de rol van de gemeente in de Doetinchemse samenleving. Dit gebeurde ondermeer via het ‘open space’-gesprek met de samenleving en resulteerde in de Trendnota. Sinds de zomer zijn daarna verschillende werkgroepen aan de slag gegaan om de eerste bezuinigingsvoorstellen voor te bereiden. In de komende periode wordt deze fase afgerond, waarna het college en de gemeenteraad zich gaan voorbereiden op het uiteindelijke pakket met bezuinigingen (ombuigingen). Ook in deze fase wordt de samenleving betrokken, onder andere via een Werkfabriek-bijeenkomst. Deze bijeenkomst vindt plaats in januari 2011. Naar verwachting is het pakket met ombuigingen in het voorjaar van 2011 gereed. Dan wordt ook de begroting definitief gemaakt.

De volledige begroting 2011 is te vinden op de website van de gemeente: www.doetinchem.nl/begroting. Ook de stappen die de gemeente zet in het ombuigingsproces zet, zijn via de website zichtbaar: ga naar het onderdeel ‘politiek en organisatie’, ‘college B&W’ en vervolgens het tabje ‘bezuinigingen’. Of rechtstreeks: http://www.doetinchem.nl/Politiek-en-organisatie/College-van-b-w/bezuinigingen.aspxAnder nieuws