Header image

Doetinchem en Oude IJsselstreek blazen afvalsamenwerking af

Doetinchem en Oude IJsselstreek gaan voorlopig niet gezamenlijk afval inzamelen. De gemeenteraad van Oude IJsselstreek heeft zich gisteravond tijdens de raadvergadering op het laatste moment teruggetrokken.

Mede om die reden meldt het college van b&w van de gemeente Doetinchem dat een gesprek over een eventuele samenwerking voorlopig even geen zin heeft. Het Doetinchems college geeft aan dat de inspanningen van twee kanten moeten komen om een samenwerking te laten slagen.

Het college is teleurgesteld over het besluit van de raad van Oude IJsselstreek en voelt zich niet serieus genomen. Wethouder Steven Kroon: “Het afblazen van de afvalsamenwerking is een gemiste kans. In de voorbereidingen is veel tijd en energie gestoken. Oude IJsselstreek zal nu eerst intern haar huiswerk moeten doen om orde op zaken te stellen. Dan staan we er weer voor open om samen te werken op het gebied van afvalinzameling.”

De gemeente Doetinchem ziet toekomst in regionale samenwerking. Niet alleen op het gebied van afvalinzameling, ook op andere terreinen zoals ICT en inkoop ziet Doetinchem kansen om regionaal op te trekken. Als er wederzijds vertrouwen is dan staan wat de gemeente betreft alle deuren open voor samenwerking op welk terrein dan ook.Ander nieuws