Header image

Doetinchem brengt aantal bijstandsuitkeringen terug

DOETINCHEM - Het aantal mensen dat een beroep moet doen op een bijstandsuitkering groeit nog steeds in Nederland. Maar niet in Doetinchem, stelt Otwin van Dijk, wethouder sociale zaken.

Uit een vergelijkend onderzoek van bureau APE blijkt dat de gemeente Doetinchem in de eerste helft van 2011 erin is geslaagd het aantal mensen met een bijstandsuitkering met 4 procent te laten dalen. Gemiddeld is dat aantal in andere middelgrote gemeenten (40.000 – 60.000 inwoners) met 2,2 procent gestegen. Met deze uitkomst staat Doetinchem in de top 10 van de 104 middelgrote gemeenten in Nederland. Als gevolg van de economische crisis is ook in Doetinchem in 2009 en 2010 het aantal mensen met een bijstandsuitkering gestegen. Sinds het laatste kwartaal in 2010 is die trend echter weer omgebogen in een lichte daling.

Volgens wethouder Van Dijk is er geen enkelvoudige verklaring voor dit goede resultaat (plek 8). “Het is een samenspel van hard werken op meerdere fronten. Aan de poort zijn wij vriendelijk, maar ook scherp. Wie niet anders kan, mag rekenen op onze hulp en ondersteuning. Wie het zelf kan, moet het ook op eigen kracht doen. Wij zoeken naar de mogelijkheden en talenten bij onze werkzoekenden. Door vooral te focussen op wat er wel kan, in plaats van de belemmeringen voorop te stellen, zijn we meer gericht op het benutten van de kansen die zich voordoen.”

Daarbij is het wel van groot belang dat werkgevers in de Achterhoek bereid zijn die kansen te bieden, stelt Van Dijk. “Hiervoor werken we hard aan een goede relatie met werkgevers. Onze relatie is gebaseerd op vertrouwen en vooral reëel zijn in wat we kunnen waarmaken en wat niet.” De wethouder weet zich daarnaast gesteund door de gemeenteraad, die in 2009 en 2010 extra geld vrij te maken om mensen met een bijstandsuitkering weer aan het werk te helpen.

Ook de samenwerking met het UWV Werkbedrijf, het SW bedrijf Wedeo en de buurgemeenten op het Werkplein heeft volgens Van Dijk bijgedragen aan de goede resultaten. Eind 2010 is de afdeling werk en inkomen van gemeente Doetinchem verhuisd naar het Werkplein aan de Terborgeweg 136. Vanuit dat Werkplein wordt ook met andere gemeenten en Wedeo samengewerkt in de contacten met werkgevers.

Otwin van Dijk heeft echter wel een kritische noot. Hij vindt het onbegrijpelijk dat de gemeente ondanks dit goede resultaat toch blijft zitten met een fors tekort op het budget voor bijstandsuitkeringen. In 2010 moest de gemeente ongeveer 1 miljoen euro uit eigen middelen bijpassen, om het tekort aan te vullen. Voor 2011 houdt Doetinchem met ongeveer met eenzelfde bedrag rekening.

De oorzaak van de tekorten is dat de minister bij het berekenen van de vergoeding voor bijstandsuitkering geen rekening houdt met de werkelijke situatie. De minister heeft voor 2010 gerekend op een toename van 3 procent van het aantal bijstandsuitkeringen. In werkelijkheid steeg het aantal in Nederland gemiddeld 9 procent. “Veel gemeenten betalen hiervoor nu de rekening, terwijl er toch al veel bezuinigd moet worden. Het vraagt dan politieke moed om toch te blijven investeren in de toekomst van je inwoners die het met een bijstandsuitkering moeten doen”, aldus Van Dijk.Ander nieuws