Header image

Doetinchem bespreekt nieuwe locatie De Graafschap

DOETINCHEM- BVO De Graafschap en BAM hebben deze week een verzoek ingediend bij het college van burgemeester en wethouders om naast de reeds bekende locatie op het A18 Bedrijvenpark nog twee binnenstedelijke locaties in Doetinchem te mogen onderzoeken. Het college heeft van dit verzoek kennisgenomen en gaat het op 14 april 2011 bespreken met de raad.

Indien de raad toestemming geeft, kunnen BVO De Graafschap en BAM deze twee aanvullende locaties (voormalig Vredesteinterrein en Sportpark Zuid) meenemen in het haalbaarheidsonderzoek voor een nieuw Graafschap-stadion.

Eerste reactie van het college: “Gezien de ontwikkelingen en de filosofie van een breed gedragen stadion op een maatschappelijke Doetinchemse schaal vinden wijde wens tot verbreding van het onderzoek logisch.”Ander nieuws