Header image

Doetinchem aan de slag met vergunningvrij bouwen

DOETINCHEM - Op 1 oktober 2010 treedt de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking. Met de komst van deze wet wordt het mogelijk om meer bouwwerken vergunningvrij te bouwen. Hierbij gaat het vaak om bouwwerken op het achtererf van woningen, zoals bergingen, aanbouwen, overkappingen, en dergelijke. Ook is het straks mogelijk om dit soort bouwwerken bij andere gebouwen, zoals winkels, bedrijven en dergelijke, vergunningvrij te bouwen. Niet alles wordt straks vergunningvrij. Het is dan ook belangrijk dat u zich goed informeert voordat u gaat bouwen. Wat gebeurt er als u vóór 1 oktober 2010 een aanvraag bouwvergunning indient? De gemeente Doetinchem toetst vanaf 1 augustus 2010 alle aanvragen om bouwvergunning alvast aan de nieuwe wetgeving. Wij onderzoeken dan of uw bouwplan na 1 oktober 2010 misschien vergunningvrij mag worden gebouwd. Wordt uw bouwplan straks vergunningvrij, dan nemen wij contact met u op. U kunt dan uw bouwaanvraag intrekken. Hiervoor hoeft u niet te betalen. Wat kunt u doen als u binnenkort gaat bouwen? Gaat u binnenkort bouwen, dan adviseren wij u om contact op te nemen met het loket bouwen en wonen van de gemeentewinkel. Telefonisch is het loket bereikbaar op tel. (0314) 377 377. U kunt dit nummer ook bellen voor het maken van een afspraak met het loket. Zonder afspraak kunt u langskomen van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur. Vergunningcheck na 1 oktober 2010 Na 1 oktober 2010 kunt u ook zelf op www.omgevingsloket.nl controleren of uw een vergunning nodig hebt.

Ander nieuws