Header image

Denk mee over het nieuwe hondenbeleid

DOETINCHEM - De gemeente Doetinchem bereidt momenteel een nieuw hondenbeleid voor. Hierbij willen we graag uw hulp inschakelen. Woont u in de gemeente Doetinchem? Dan kunt u deelnemen aan een klankbordgroep. Zowel hondenbezitters als niet-hondenbezitters zijn welkom. De klankbordgroep komt bij elkaar op dinsdagavond 31 augustus. De bijeenkomst vindt plaats van 19.00-21.00 uur in Ruimzicht (Rietveldzaal)van Doetinchem. Tijdens de avond word besproken hoe de komende jaren de overlast van hondenpoep in Doetinchem kan worden verminderd,inbreng is daarbij waardevol. Hoeveel mensen kunnen er komen? Het streven is dat van iedere wijk of elk dorp één persoon deel uitmaakt van de klankbordgroep. In totaal kunnen er dus elf personen bij de bijeekomst aanwezig zijn. Geef u dus snel op, voor een ander u voor is. U kunt zich opgeven bij mevrouw C. van Leeuwe, beleidsmedewerker bij de gemeente Doetinchem. Wij vragen u aan haar uw naam, telefoonnummer, huisadres en evt. uw e-mailadres door te geven. U kunt haar op de volgende manieren bereiken: Per e-mail: c.vanleeuwe@doetinchem.nl, per post: Gemeente Doetinchem, t.a.v. mevrouw C. van Leeuwe, Postbus 9020, 7000 HA Doetinchem of telefonisch: (0314) 377 130.

Ander nieuws