Header image

Cursus voor jongeren die theatervak in willen

DOETINCHEM- De Gruitpoort biedt jongeren vanaf 15 jaar de mogelijkheid om zich voor te bereiden op het gaan volgen van een HBO-theateropleiding: toneelschool, mimeschool, academie voor kleinkunst. Op maandagavond 25 oktober van 20.00 tot 21.00 uur geven de vier vakdocenten verbonden aan de cursus een gratis toegankelijke informatie-avond. Ouders zijn hierbij ook van harte welkom.

De cursus bestaat uit twaalf lessen op vrijdagavond waarin de volgende vakken aan bod komen: spelimprovisatie, werken met tekst, beweging en dans, stemvorming en zang, dramaturgie. Deze vakken bereiden voldoende voor op het gaan auditeren bij de verschillende theateropleidingen. Voor wie nog niet gaat auditeren geeft de cursus een reëel beeld van het theatervak. Tijdens de laatste les krijgen alle leerlingen een individuele eindevaluatie. Vier jonge vakdocenten zijn aangetrokken om de lessen te verzorgen: Suzan Backus (zang), Daniëlle Bouwmeester (dans), Kim Sliggers (spelimprovisatie) en Wendelien Wouters (tekst en dramaturgie).

De cursus Oriëntatie Theateropleidingen start op vrijdag 5 november 2010. De lessen zijn van 18.00 tot 21.00 uur. Opgave voor de informatie-avond of de cursus kan via de website van de Gruitpoort (www.gruitpoort.nl) of via het algemene nummer van de Gruitpoort (0314-340943). De Gruitpoort bevindt zich aan de Hofstraat 2 in Doetinchem.Ander nieuws