Header image

Colleges onderzoeken samenvoeging gemeenten

DOETINCHEM - De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Oude IJsselstreek en Doetinchem gaan een onderzoek doen naar de mogelijkheid van een bestuurlijke en ambtelijke samenvoeging van deze gemeenten. Daar hebben de beide colleges in een gezamenlijke vergadering voor gekozen.

Door bundeling van de krachten van stad en platteland verwachten beide colleges een betere dienstverlening aan de inwoners te kunnen leveren, kwetsbaarheid te verminderen en een hogere kwaliteit van beleid te realiseren.

De mogelijkheid van een samenvoeging is een logisch vervolg op de intensieve samenwerking die reeds op diverse vlakken plaatsvindt. De colleges constateren bovendien dat de beide gemeenten veel overeenkomsten hebben als het gaat om historie, ambities, cultuur en organisatiestructuur.

In de huidige sociaal-maatschappelijke context zien Oude IJsselstreek en Doetinchem de komende jaren steeds meer complexe taken en opdrachten op zich afkomen. Ook kan de samenvoeging bijdragen aan het versterken van de centrumfunctie in de regio en de lobby richting Den Haag en Brussel. Het wijk- en dorpsgericht werken, dat in beide gemeenten meer kracht krijgt, zorgt voor korte lijnen tussen gemeente en inwoner. Door de bundeling verwachten we ook een evenwichtige begroting te hebben.

De eerste fase in het onderzoek bestaat uit het formuleren van de onderzoeksopdracht. Deze zal door de colleges van beide gemeenten worden vastgesteld volgens de geldende procedures. De gemeenteraden worden daarbij betrokken. Daarna wordt het onderzoek uitgevoerd. De colleges verwachten dat de resultaten binnen een half jaar beschikbaar zijn. De gemeenteraden en het personeel van de gemeenten zijn van het voornemen op de hoogte gebracht.Ander nieuws