Header image

College Doetinchem blijft inzetten op verbetering luchtkwaliteit

DOETINCHEM - De rapportage luchtkwaliteit over het jaar 2008-2009 laat zien dat er ook dit jaar geen grenswaardenoverschrijdingen van de luchtkwaliteitsnormen zijn. De berekende concentraties liggen ruim onder de wettelijke grenswaarden. Ook de doorkijk naar de periode 2010 – 2011 ziet er positief uit. Het college van Doetinchem is tevreden en blijft inzetten op verbetering van de luchtkwaliteit in Doetinchem. De gemeente Doetinchem brengt jaarlijks de lokale luchtkwaliteit in kaart. De eisen hiervoor zijn omschreven in de Wet luchtkwaliteit. Deze zijn primair gericht op het voorkomen van schadelijke effecten op de gezondheid. De belangrijkste stoffen in de lucht die tot gezondheidsschade kunnen leiden zijn stikstofdioxide en fijnstof. De resultaten van 2008-2009 en een tussenrapportage van de periode 2009 - voorjaar 2010 zijn inmiddels bekend. Het rapport: luchtkwaliteit 2008-2009 Doetinchem van het Ministerie van VROM is openbaar en te vinden opwww.doetinchem.nl/luchtkwaliteit. Het rapport laat geen grenswaardenoverschrijdingen van de luchtkwaliteit zien. De concentraties vallen ruim onder de wettelijke norm.

Metingen 2009-2011 De volgende meetgevens beslaan de periode september 2009 t/m december 2011 (Bureau Milieumetingen Provincie Gelderland). Inmiddels is er een tussenrapportage bekend van de gegevens tot april 2010. Ook hier worden de grenswaarden niet overschreden. Dit betreft echter een voorlopige conclusie omdat de meetperiode nog niet is afgerond. Ook dit rapport is te vinden opwww.doetinchem.nl/luchtkwaliteit.

Maatregelen verbetering luchtkwaliteit Sinds 2008 zijn er in de gemeente Doetinchem diverse maatregelen uitgevoerd om de luchtkwaliteit te verbeteren. De maatregelen hebben betrekking op de volgende aspecten: het verbeteren van de fietsvoorzieningen, het parkeren, het verbeteren van de verkeersdoorstroming en het oplossen van specifieke knelpunten.Ander nieuws