Header image

Buurtconciërge in wijk Schöneveld in Doetinchem

DOETINCHEM - Op 1 juni is de eerste buurtconciërge van Sité gestart in de wijk Schöneveld. De buurt­conciërge is een nieuw fenomeen in Doetinchem. Samen met de bewoners werkt hij aan de verbetering van de leefbaarheid in de wijk. De buurtconciërge fungeert als de ‘ogen en oren’ van de wijk. Hij signaleert zaken die verbeterd kunnen worden op het gebied van de leefbaarheid. Daarbij gaat het onder meer om zaken als tuinen, achterpaden en zwerfafval. Buurtbewoners kunnen met al hun vragen en opmerkingen over de leefbaarheid in de wijk bij de buurtconciërge terecht. Verder verwelkomt hij nieuwe huurders van Sité in de wijk, maakt hij een praatje op straat met de bewoners en steekt hij zelf de handen uit de mouwen. Als het nodig is, spreekt de buurtconciërge bewoners ook aan op misstanden. Maar de buurtconciërge mag niet worden verward met de wijkwacht. In een aantal wijken in de gemeente Doetinchem zijn wijkwachten aangesteld om de openbare orde in de openbare ruimte te handhaven. Uit onderzoek en gesprekken met wijkbewoners blijkt dat veel mensen behoefte hebben aan een zichtbaar en herkenbaar aanspreekpunt in de wijk. Sité heeft daarom besloten een proef van een jaar te starten met een buurtconciërge in de wijk Schöneveld. De keuze voor de wijk Schöneveld heeft te maken met het feit dat Sité plannen maakt om de achterpaden in deze wijk op te knappen. De buurtconciërge gaat zich bezighouden met de handhaving en werkzaamheden die uit dit project voortkomen.

Ander nieuws