Header image

Burgemeester legt sanctie op: Coffeeshop dicht

DOETINCHEM - Coffeeshop Diamond moet per woensdag 28 april 12.00 uur dicht. Dat besluit heeft burgemeester Kaiser van Doetinchem dinsdag in het college van B&W genomen. De sanctie houdt in dat de coffeeshop gedurende drie aaneengesloten maanden gesloten moet blijven. Met het besluit tot tijdelijke sluiting van coffeeshop Diamond is de sanctie die burgemeester Kaiser vorige week al aankondigde, definitief. Bij de afweging heeft de burgemeester nadrukkelijk gekeken naar de overtredingen die op vrijdag 16 april tijdens de handhavingsestafette werden aangetroffen (een te grote voorraad softdrugs en het weigeren van toegang tot alle ruimtes). Ook eerdere waarschuwingen zijn in het besluit meegenomen. De zienswijze die via de advocaat van de eigenaresse van Diamond bij de burgemeester werd ingediend, is eveneens bekeken maar heeft de burgemeester niet op andere gedachten gebracht. Drie maanden terecht Burgemeester Kaiser: “Ik heb de overtreding uiterst zorgvuldig beoordeeld. Ook de ingediende zienswijze heb ik goed bekeken. Voor het indienen van de zienswijze had de ondernemer tot maandag 26 april 12.00 uur de tijd. Het wikken en wegen van alle belangen heeft geleid tot mijn besluit om de eerder aangekondigde sanctie daadwerkelijk op te leggen. Deze sanctie voldoet aan het handhavingsarrangement van het coffeeshopbeleid. Drie maanden sluiting is in deze situatie terecht. Een langere sluiting zou buitenproportioneel zijn geweest, een kortere niet terecht gezien de feiten.” Duidelijk zichtbaar De eigenaresse van coffeeshop Diamond is inmiddels van de sanctie op de hoogte gebracht. De coffeeshop is verplicht om de sluiting via een schriftelijk bericht aan het publiek kenbaar te maken. Dit bericht moet vanaf de buitenzijde van de coffeeshop duidelijk zichtbaar en leesbaar zijn. Als hieraan niet wordt voldaan, volgen er aanvullende maatregelen.

Ander nieuws