Header image

Bouwontwikkelingen op Saronixterrein

DOETINCHEM - Goldewijk projectontwikkeling b.v. heeft gezamenlijk met Sité woondiensten een integraal concept stedenbouwkundig plan ontwikkeld voor het Saronixterrein. Hier komen nu minder woningen dan gepland en woningtypen die beter aansluiten bij de actuele woonvraag.

Goldewijk neemt een aantal woon-werkkavels van de gemeente Doetinchem over. Deze worden herontwikkeld tot deels woningbouw en deels detailhandel. Hiermee is de ontwikkeling van het Saronixterrein haalbaar.

Het Saronixterrein is de locatie van de voormalige Philipsfabriek binnen het project Heelweg. Het oorspronkelijke stedenbouwkundige plan uit 2006 voldeed niet meer. Door de ontwikkelingen in de woningmarkt is gekozen voor bijstelling van het woningbouwprogramma. Er komen in de lijn van de Taskforce woningbouw 73 woningen in plaats van 130 woningen binnen het plangebied

Goldewijk benut de bouwkavels van de gemeente om hier grondgebonden woningen te realiseren. Deze zijn deels voor starters en sluiten aan bij de actuele vraag vanuit de markt. Daarnaast is er plek voor maximaal twee supermarkten met parkeerterrein op het voormalig Saronixterrein.

Voor het hele gebied wordt een bestemmingsplanprocedure doorlopen. De fase van voorontwerpbestemmingsplan kan worden overgeslagen. De verwachting is dat in het voorjaar van 2012 de eerste vergunningen verleend kunnen worden.

Op het concept Stedenbouwkundigplan Saronix 2011 is vanaf begin september gedurende zes weken inspraak mogelijk. Er wordt dan ook een informatieavond georganiseerd. Hierna kan het plan definitief gemaakt worden en wordt het ontwerp bestemmingsplan opgesteld. De gemeenteraad krijgt het bestemmingsplan begin 2012 ter vaststelling aangeboden.Ander nieuws