Header image

Bioblitz in park Overstegen Doetinchem

DOETINCHEM-In het weekend van 9 en 10 oktober organiseert de KNNV, de vereniging voor veldbiologie, een weekend boordevol natuuractiviteiten. Op 30 plaatsen in Nederland nemen enthousiaste KNNV-ers je mee en laten de prachtige natuur bij jou in je eigen buurt zien. Want, je geniet meer van de natuur als je er meer van weet! In dat kader wordt door de KNNV afdeling Regio Doetinchem in het Doetinchemse park Overstegen, een zogenaamde Bioblitz georganiseerd. Alle activiteiten vinden plaats vanuit de nieuwe huisvesting van de KNNV, de gemeente-unit naast de boerderij in park Overstegen (te bereiken vanaf de Boddens Hosangstraat via het wandelpad tussen de scholen).

Tijdens deze Bioblitz worden in 24 uur zo veel mogelijk soorten waargenomen. Dat geeft een indruk van de biodiversiteit van het park. De Bioblitz gaat zaterdag 9 oktober om 21:30 van start met een nachtvlindernacht. Tot ca. 22:30 worden de nachtvlinders gelokt met licht en lekkernijen. Op zondagmorgen 10 oktober is er van 8:00 tot 9:30 een vroege vogelexcursie. Om 10:00 volgt de feestelijke overdracht van het gezamenlijke thuishonk van KNNV, Nederlandse Bijenhouders Vereniging (NBV) en IVN met aansluitend een receptie voor de betrokkenen en alle leden. Van 12:00 tot 16:30 zijn er diverse excursies en tot slot worden om 17:00 de resultaten van de Bioblitz door de KNNV aan de gemeente aangeboden. Gedurende de gehele dag kunnen omwonenden en andere geïnteresseerden informatie krijgen over de nieuwe bewoners van de unit, veldbiologie in het algemeen en natuur in de regio Doetinchem in het bijzonder. Er zijn tijdens deze dag deskundigen op het gebied van planten, vogels, zoogdieren, insecten, mossen, korstmossen, slakken, vissen etc. aanwezig. Vanaf 12:00 gaan de deskundigen in het park op pad om zoveel mogelijk soorten waar te nemen. Het is voor iedereen (jong en oud) mogelijk om aan te sluiten of een interessante excursie mee te lopen. Informatie en aanmelding vanaf 12:00 bij de KNNV-unit.Ander nieuws