Header image

Bijzondere woonvoorziening in Lamsweerde

DOETINCHEM - Het voormalige ‘vakantiehuis van Lamsweerde’ krijgt een nieuwe toekomst als bijzondere woonvoorziening. Eind dit jaar opent het Leger des Heils in deze monumentale villa aan de Keppelseweg in Wehl een zogenaamd ‘Domus-huis’. Omwonenden zijn afgelopen week tijdens een eerste bijeenkomst op de hoogte gebracht van de plannen. Maandag 20 september wordt de bijeenkomst herhaald. De woonvoorziening in Lamsweerde krijgt in totaal 24 wooneenheden. Deze zijn bedoeld voor mensen die niet zelfstandig kunnen wonen. Bijvoorbeeld omdat zij psychische, financiële of verslavingsproblemen hebben of thuisloos zijn (geweest). Het Domus-huis biedt hen een veilige woonomgeving en daarnaast de kans om een normaal leven op te bouwen. In het huis is gedurende 24 uur per dag, 7 dagen per week professionele begeleiding vanuit het Leger des Heils aanwezig.

Centrumgemeente Het Domus-huis is één van de vijf woonvoorzieningen die de gemeente Doetinchem in de komende tijd binnen de gemeentegrenzen moet realiseren. De Rijksoverheid heeft Doetinchem aangewezen als centrumgemeente voor de Achterhoek. Dit betekent dat Doetinchem onder andere verantwoordelijk is voor de maatschappelijke opvang van bijzondere doelgroepen, zoals mensen die alleen onder begeleiding kunnen wonen. Het college van burgemeester en wethouders heeft in mei 2010 de uitgangspunten vastgesteld, op basis waarvan de selectie van geschikte locaties plaatsvindt. Het college gaf daarbij aan dat iedere wijk of buurt in principe in aanmerking komt. Ook stelde het college selectiecriteria op. Eén daarvan is dat omwonenden geen overlast mogen ondervinden van de woonvoorziening. Begeleidingscommissie Het voormalige Vakantiehuis van Lamsweerde voldoet aan alle criteria. Ook het huidige bestemmingsplan maakt de vestiging van de Domus-voorziening mogelijk. Om de komst van deze woonvoorziening zo goed mogelijk te laten verlopen, komt er een begeleidingscommissie. Naast vertegenwoordigers vanuit de gemeente en het Leger des Heils is het de bedoeling dat in deze commissie een vertegenwoordiging van de Dorpsraad, de wijkagent en enkele omwonenden komt. De commissie volgt de voorbereidingen en denkt mee over de zogenaamde gebruikersafspraken. Ook kan deze commissie worden gezien als schakel tussen de omwonenden enerzijds en gemeente en Leger des Heils anderzijds, bijvoorbeeld voor het signaleren en doorspelen van eventuele problemen zodra de voorziening is geopend. 20 september Omdat de eerste informatiebijeenkomst in de vakantieperiode plaatsvond, herhaalt de gemeente de bijeenkomst op maandag 20 september. Aanvang: 19.30 uur in Lamsweerde (Keppelseweg 29).

Ander nieuws