Header image

Bezuinigingen treffen GGNet Jongerenkliniek Doetinchem

DOETINCHEM - In de maand juni kende de Jongerenkliniek in Doetinchem een beperkte opnamecapaciteit voor cliënten van 14 tot 23 jaar. Dit heeft te maken met de versnelde afbouw van de beddencapaciteit van 35 naar 23 bedden. Vanaf 1 juli 2011 gaat de Jongerenkliniek in afgeslankte vorm verder. De opnamegrens wordt overeenkomstig het besluit van de Raad van Bestuur van GGNet verlaagd van 25 jaar naar tot 23 jaar. Jongvolwassenen van 23 jaar en ouder zullen in het vervolg in de Regionaal Geestelijke- gezondheidszorg Centrum (RGC) voor volwassenen worden opgenomen. Een logisch vervolg van dit besluit is dat ook de leeftijdsgrens voor ambulante en deeltijd-cliënten wordt aangepast. Dit zal gefaseerd gebeuren. Vanaf heden worden nieuwe cliënten van 23 jaar niet meer bij het jongerenteam van GGNet Jeugd ingeschreven.
  • De huidige cliënten van 23 jaar en ouder worden geleidelijk door de behandelaren van Jeugd overgedragen aan Volwassenenzorg.
  • Indien een uitschrijving op redelijk korte termijn wordt verwacht, zal de cliënt niet worden overgedragen.
  • In de overgangsperiode van nu tot medio 2012 worden alle 23- en 24-jarige cliënten  uitgeschreven dan wel overgedragen.
Overigens is de leeftijdsgrens voor ambulante behandeling bij GGNet Jeugd in de regio Apeldoorn 18 jaar. De afbouw van de Jongerenkliniek stond gepland voor 1 september aanstaande. Om verschillende redenen heb is er besloten de sluiting vervroegd te laten ingaan. Dit heeft te maken met het verloop van verpleegkundig personeel, de vakantieperiode, het geplande èn te realiseren ontslag van een substantieel deel van de huidige cliënten op korte termijn.  De sluiting van de 12 jongerenbedden gebeurt in het kader van het GGNet-plan voor ambulantisering en beddenafbouw. Deze afbouw sluit aan bij de landelijke plannen en ontwikkelingen om een aanzienlijk deel van de klinische beddencapaciteit te reduceren. De deeltijd wordt uitgebreid met opnamevervangende deeltijd. Er zijn plannen voor de oprichting van een jongeren-FACT-team en er wordt een behandelcontinuüm gerealiseerd voor jongeren en jongvolwassenen waarbij de setting van de behandeling kan wisselen naar gelang de behoefte van de cliënt, of de noodzaak. Het is de verwachting dat de kwaliteit van de zorg door deze veranderingen zal verbeteren. Bovendien willen wij hiermee een bijdrage leveren aan de empowerment van de cliënten. Met deze afbouw van bedden wordt door GGNet Jeugd een structurele bijdrage geleverd aan het financieel gezonder maken van GGNet.

Ander nieuws