Header image

Badeendjes Race, Oude IJssel, Doetinchem

DOETINCHEM - Duizenden badeendjes komen in actie voor La Libertad op Koninginnedag.

Op zaterdag 30 april gaan er duizenden badeendjes met elkaar de strijd aan op de Oude IJssel aan De Bleek in Doetinchem. De race wordt georganiseerd door twee leerlingen van het Ludgercollege, Darlyne Kluit en Eva Heijn. Namens het College van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Doetinchem zal om 14.00 uur het startsein gegeven worden.

De genummerde badeendjes leggen een traject af van zo’n honderd meter geholpen door de stroming. Winnende eendjes leveren mooie prijzen op voor de eigenaren van de corresponderende lotnummers. De opbrengst komt ten goede aan het water- en sanitatieproject van onze partnerstad La Libertad in Nicaragua. Het geld wordt bijeen gebracht door diverse sponsors uit de gemeente Doetinchem en door verkoop van de badeendjes.

Op initiatief van Doetinchem & Ontwikkelingssamenwerking (DOS), helpt het Waterschap Rijn en IJssel, samen met haar waterpartners Vitens-Evides International, LeAF en de gemeente aldaar, bij de uitvoering van het waterproject met als doelstelling: “Een bijdrage leveren aan het verbeteren van de drinkwatervoorziening in La Libertad door verbeteringen aan de brengen in de gehele waterketen”. Meer informatie over de badeendjes race en de projecten van DOS is te vinden op de website www.dos-doetinchem.nl

De badeendjes loten zijn voor 3 euro te koop bij Tweewieler Totaal en via badeendvoorlalibertad@live.nl en e.bongers@doetinchem.nl, telefoon 0314 399543. De winnende lotnummers zullen na afloop van de race op de website van DOS www.dos-doetinchem.nl worden gepubliceerd.

In 2009 is het project ‘Schoon water voor La Libertad’ gestart. Dit project draagt bij aan verbetering van de drinkwatervoorziening en sanitaire voorzieningen van bewoners van de gemeente La Libertad. Veilig drinkwater en goede hygiëne zijn van levensbelang voor mensen: zonder word je ziek. Nu ontvangt La Libertad om de dag, of soms nog minder, water van vaak discutabele kwaliteit. En afvalwater wordt onvoldoende ingezameld en gezuiverd. Door de gemeente La Libertad wordt aan oplossingen gewerkt. Medewerkers van onder andere Waterschap Rijn en IJssel, Waterbedrijf Vitens, LeAF en de gemeente Doetinchem ondersteunen La Libertad met kennis en ervaring. Met het geld van de badeendjesrace leveren we een bijdrage aan het zuiveren van het afvalwater, waardoor de Rio Mico beschikbaar komt als drinkwaterbron voor een groot aantal gemeenten.Ander nieuws