Header image

Archeologisch onderzoek Heideslag gestart

DOETINCHEM - Sinds half juli zijn archeologen van ADC ArcheoProjecten uit Amersfoort bezig met een opgraving in de toekomstige nieuwbouwwijk Heideslag in Wehl. De aanleg van de wijk Koksgoed zou de archeologische resten in de bodem verstoren. De gemeente Doetinchem heeft daarom besloten om deze voorafgaand aan de nieuwbouw te laten opgraven. Het gebied wordt in smalle stroken, putten genoemd, onderzocht. Inmiddels zijn veertien putten opengelegd. In de putten tekenen zich twee vindplaatsen uit verschillende perioden af.

Sporen uit IJzertijd In het noordelijk deel van het plangebied zijn sporen gevonden van palen die mogelijk deel uitmaken van een huis dat hier in de IJzertijd (van 800 v.Chr. tot het begin van onze jaartelling) heeft gestaan. De palen waarmee het huis gebouwd is, zijn vergaan. Als restant zijn nu nog de donkere verkleuringen in de zandgrond te zien. De paalsporen vormen gezamenlijk nog geen complete huisplattegrond; deze liep waarschijnlijk verder naar het oosten. Dit deel wordt nog verder opgegraven.

Meer sporen Meer naar het zuiden zijn sporen van recentere datum aan het licht gekomen. Hier werden resten verwacht van voorgangers van het erf Koksgoed (historisch bekend sinds 1428). Die lijken zich inderdaad af te tekenen. Sterker nog, mogelijk zijn de sporen zelfs ouder dan de vijftiende eeuw.

Meer putten In de komende weken worden nog meer putten opengelegd om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van wat er zich hier in het verleden heeft afgespeeld. Meteen na afloop van het onderzoek (eind augustus) start het bouwrijp maken van het gebied.

Open dag Op woensdagochtend 11 augustus 2010 is er een open dag voor belangstellenden om de opgraving te komen bekijken. Vanaf 10.00 uur bent u van harte welkom. Rond 10.30 uur vertelt de senior-archeoloog van het project iets vertellen over de bevindingen. Ook wethouder Peter Drenth is op de open dag aanwezig.Ander nieuws