Header image

Alzheimer Café toont film over omgaan met dementie

DOETINCHEM - Het Alzheimer Café voor Doetinchem en Omstreken vertoont op dinsdagavond 8 november de film Gerrit en Joke. Dat gebeurt in de nieuwe locatie van Het Borghuis aan de Burgemeester Van Nispenstraat 4 in het centrum van Doetinchem.

Met de film over Gerrit en Joke krijgen de bezoekers inzicht in de ervaringen van een echtpaar dat te maken krijgt met Alzheimer. De ziekte van Gerrit heeft gevolgen op het dagelijks leven van het echtpaar. Joke doet wat in haar vermogen ligt om zo goed mogelijk voor haar man te zorgen, die opeens niet meer weet hoe hij zijn haar moet wassen en zich niet meer kan herinneren hoe de kraan werkt. Na het bekijken van de film kunnen de bezoekers met elkaar spreken over de gevolgen van dementie en hoe zij daarmee omgaan.

Het Alzheimer Café duurt is elke tweede dinsdag van de maand en duurt van 19.30 tot 21.30. Belangstellenden zijn vanaf 19.00 uur welkom. De toegang is gratis. Bezoekers hoeven geen lid of donateur van Alzheimer Nederland te zijn. Hoewel de naam Alzheimer Café mogelijk anders suggereert wordt tijdens de maandelijkse bijeenkomsten aan alle vormen van dementie aandacht besteed en dus niet alleen aan de dementie-vorm alzheimer. Als men zorgt voor iemand met dementie zijn informatie, een luisterend oor en een helpende hand in de eigen omgeving erg belangrijk. De omstandigheden en de mogelijkheden voor zorg bij dementie verschillen vaak per regio. Alzheimer Nederland Afdeling Doetinchem en Omstreken kan voor mensen een steun en vraagbaak zijn en hen de weg wijzen naar lokale instanties en mogelijkheden voor hulp in de eigen omgeving.

Het Alzheimer Café is een regionaal maandelijks trefpunt bedoeld voor mensen die zelf aan een vorm van dementie lijden, hun partners, familieleden, vrienden en hulpverleners en alle andere belangstellenden. Dat het in een behoefte voorziet blijkt uit de aantallen bezoekers.Ander nieuws