Header image

Alzheimer Café in teken nieuwe website

DOETINCHEM- Het Alzheimer Café in Doetinchem van dinsdag 8 maart heeft een speciaal karakter. Tijdens de bijeenkomst wordt namelijk de nieuwe website van het Dementienetwerk West-Achterhoek in gebruik genomen. Het Café is van 19.30 tot 21.30 uur in Het Borghuis in de Korte Kapoeniestraat in het centrum van Doetinchem. Ook de Achterhoek krijgt de komende jaren te maken met een verdere toename van het aantal mensen met dementie. Voor mensen met dementie en hun naasten is het van groot belang dat zij makkelijk toegankelijke en goed op elkaar afgestemde zorg en begeleiding krijgen, zoveel mogelijk volgens hun eigen wensen en behoeften. Het Dementienetwerk West Achterhoek is een officieel samenwerkingsverband van aanbieders van zorg en welzijn op dementiegebied in de West-Achterhoek waarbij ook (vertegenwoordigers van) de doelgroep betrokken is. Het netwerk wil zorg en welzijn voor mensen met geheugenklachten en dementie en hun mantelzorgers verbeteren door betere toegang tot en afstemming van het bestaande aanbod. Het netwerk heeft zich in de afgelopen periode in het bijzonder gericht op scholing en vroegsignalering en -diagnostiek. Mensen met dementie en hun naasten kunnen daardoor optimaal gebruik maken van het aanwezige zorgaanbod. Informatie via de door het netwerk opgezette Helpdesk Dementie, trajectbegeleiders en een duidelijke sociale kaart helpen daarbij. Om dit te ondersteunen is er nu een nieuwe website met informatie en een digitale sociale kaart voor mensen met dementie, mantelzorgers en professionals. Met deze website kan men op eenvoudige wijze informatie vinden over dementie en over mogelijkheden voor hulp en ondersteuning in de West-Achterhoek. Voor mensen die geen computer hebben is er ook een boekje met dezelfde informatie. De website wordt op dinsdag 8 maart om 19.30 uur in Het Borghuis officieel in gebruik genomen door wethouder Otwin van Dijk. Belangstellenden zijn vanaf 19.00 uur welkom in het Alzheimer. De toegang is gratis. Bezoekers hoeven geen lid of donateur van Alzheimer Nederland te zijn. Hoewel de naam Alzheimer Café mogelijk anders suggereert wordt tijdens de maandelijkse bijeenkomsten aan alle vormen van dementie aandacht besteed en dus niet alleen aan de dementie-vorm alzheimer. Als men zorgt voor iemand met dementie zijn informatie, een luisterend oor en een helpende hand in de eigen omgeving erg belangrijk. De omstandigheden en de mogelijkheden voor zorg bij dementie verschillen vaak per regio. Alzheimer Nederland Afdeling Doetinchem en Omstreken kan voor mensen een steun en vraagbaak zijn en hen de weg wijzen naar lokale instanties en mogelijkheden voor hulp in de eigen omgeving. Het Alzheimer Café is een regionaal maandelijks trefpunt bedoeld voor mensen die zelf aan een vorm van dementie lijden, hun partners, familieleden, vrienden en hulpverleners en alle andere belangstellenden. Dat het in een behoefte voorziet blijkt uit de aantallen bezoekers. Het Alzheimer Café, dat elke tweede dinsdag van de maand plaats heeft, heeft als werkgebied de gemeenten Doetinchem, Montferland, Oude IJsselstreek, Bronckhorst en Doesburg. Voor meer informatie: telefoon 06-20412665 of email doetinchem@alzheimer-nederland.nl. Zie ook de internetsite www.alzheimer-nederland.nl/doetinchem.Ander nieuws