Header image

Alzheimer Café Doetinchem over levensbeschouwing en dementi

AALTEN- Het Alzheimer Café voor Doetinchem en Omstreken besteedt op dinsdag 13 december aandacht aan het onderwerp levensbeschouwing en dementie. Daarbij wordt een relatie gelegd met de komende feestdagen. Gastspreekster is mevrouw Margreet Wielenga. Zij heeft ruim 12 jaar ervaring op de psycho-geriatrische afdeling van verpleeghuis Gelders Hof, begeleidde familie en bewoners met een grote variatie aan levensbeschouwing, verzorgde wekelijks korte samenkomsten afwisselend met roomskatholieke en protestantse rituelen, richtte een kleine stilteruimte in, en is geïnteresseerd in de religieuze, spirituele dimensie van een dementerende. Margreet Wielenga zal eerst iets vertellen over zingeving, spiritualiteit en religie in het algemeen. Vervolgens zal ze ingaan op de betekenis van levensbeschouwing voor iemand met dementie. Met aandacht voor traditie, gewoontes, rituelen, muziek, levens- en geloofshouding enz. Identiteit wordt gevormd door levensbeschouwing: hoe staat iemand in het leven, door wie en wat wordt hij bezield, wat zijn de vragen die hij stelt? Belevingsgerichte zorg is gericht op de gehele mens; daarom is het belangrijk, meent Margreet Wielenga, dat verzorgenden zich ook afstemmen op de spirituele kant van een dementerende. Religieuze muziek bijvoorbeeld kan een "thuisgevoel" geven en troost bieden. Die avond wordt ook de Geheugenkoffer van het Dementienetwerk West Achterhoek gepresenteerd in het Alzheimer Cafe. De koffer is voor mensen met dementie, de mantelzorgers en overige belangstellenden. De Geheugenkoffers zijn te leen via de thuiszorgwinkel van Sensire. Een van de koffers is speciaal bestemd voor jonge mensen met dementie. In de Geheugenkoffer vindt men informatie in de vorm van (luister)boeken, Dvd's, brochures en muziek. Het Alzheimer Café wordt gehouden in Het Borghuis aan de Burgemeester Van Nispenstraat 4 in het centrum van Doetinchem (tegenover de ingang Catharina-garage, postcode 7001 BS, telefoon 0314-366168). Het duurt van 19.30 tot 21.30. Belangstellenden zijn vanaf 19.00 uur welkom. De toegang is gratis. Bezoekers hoeven geen lid of donateur van Alzheimer Nederland te zijn. Hoewel de naam Alzheimer Café mogelijk anders suggereert wordt tijdens de maandelijkse bijeenkomsten aan alle vormen van dementie aandacht besteed en dus niet alleen aan de dementie-vorm alzheimer. Als men zorgt voor iemand met dementie zijn informatie, een luisterend oor en een helpende hand in de eigen omgeving erg belangrijk. De omstandigheden en de mogelijkheden voor zorg bij dementie verschillen vaak per regio. Alzheimer Nederland Afdeling Doetinchem en Omstreken kan voor mensen een steun en vraagbaak zijn en hen de weg wijzen naar lokale instanties en mogelijkheden voor hulp in de eigen omgeving. Het Alzheimer Café is een regionaal maandelijks trefpunt bedoeld voor mensen die zelf aan een vorm van dementie lijden, hun partners, familieleden, vrienden en hulpverleners en alle andere belangstellenden. Dat het in een behoefte voorziet blijkt uit de aantallen bezoekers. Het Alzheimer Café heeft als werkgebied de gemeenten Doetinchem, Montferland, Oude IJsselstreek, Bronckhorst en Doesburg. In het seizoen 2011/2012 wordt op de volgende data een Alzheimer Café gehouden: 10 januari, 14 februari, 13 maart, 10 april, 8 mei en 12 juni. Voor meer informatie: telefoon 06-20412665 of email doetinchem@alzheimer-nederland.nl. Zie ook de internetsite www.alzheimer-nederland.nl/doetinchemAnder nieuws