Header image

Achterhoekse daklozen krijgen vanaf 2011 beloofde Domus-zorg

WEHL - Per 1 januari 2011 gaat de Domus-zorg voor de Achterhoekse daklozen officieel van start. Hoewel het veiligheidsonderzoek voor de locatie Lamsweerde in Wehl nog loopt en deze locatie daardoor nog niet in gebruik kan worden genomen, heeft het Leger des Heils een oplossing gevonden waardoor de voorziening toch op tijd van start kan. De Achterhoekse daklozen krijgen hun zorg tijdelijk op andere locaties van het Leger des Heils. De gemeente Doetinchem is blij met de oplossing van het Leger des Heils. Wethouder Otwin van Dijk: "Voor de gemeente is het allerbelangrijkste dat onze daklozen de zorg krijgen, die zij behoeven. De winter staat wel voor de deur. Het is nu zeker dat onze daklozen niet in de kou op straat hoeven te blijven." Daarnaast is de gemeente blij dat er nu tijd is om het onderzoek naar de veiligheid van de locatie Lamsweerde goed en zorgvuldig af te ronden. "We hoeven ons nu niet te haasten met het onderzoek. Dat is positief, zodat we straks een Domus-voorziening hebben waarin we de beste zorg bieden aan zwakkeren in onze samenleving. Én waarbij we een goede oplossing hebben voor als er overlast voor de omgeving ontstaat." De gemeente Doetinchem heeft als centrumgemeente de opgave om beschermde woonplekken voor daklozen te realiseren. Op basis van vooraf bepaalde criteria en uitgangspunten is het voormalige vakantieoord Lamsweerde in Wehl voor een Domus-voorziening geselecteerd. Op dit moment doet het bureau Beke onderzoek naar de veiligheidsapecten. Dit gebeurt in samenwerking met de omwonenden van deze locatie in Wehl. Het onderzoek is begin 2011 gereed, waarna het veiligheids- en beheersplan wordt opgesteld. Zodra dit gerealiseerd is, kan het Leger des Heils met de Domusvoorziening in Wehl van start. Vanaf 2011 biedt Doetinchem zorg aan Achterhoekse daklozen. Dit gebeurt echter nog niet vanuit Huis Lamsweerde in Wehl.

Ander nieuws