Header image

Achterhoeks Zorgdebat 13 april

DOETINCHEM - Op maandag 13 april organiseert de PvdA een debat over de zorg aan kwetsbare ouderen in de Achterhoek. Locatie is het restaurant van woonzorgcentrum Schavenweide, Schavenweide 2 in Doetinchem.

De inloop is vanaf 19.30 uur. Het debat start om 20.00 uur en eindigt om 21.15 uur. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis.

De Achterhoek is een van de meest vergrijzende regio's in Nederland. De prognose van de provincie Gelderland is, dat in 2035 een derde van de Achterhoekse bevolking 65+ is waarvan 25% kwetsbaar (bron SCP). 

Er staan die avond een aantal vragen centraal: Hoe zijn we ook in de toekomst instaat goed voor hulpbehoevende ouderen te zorgen? En hoe zijn ouderen straks instaat goed voor zichzelf te zorgen? Is de zorg op buurt- en wijkniveau goed georganiseerd en slagen we er in op tijd in te grijpen als mensen kwetsbaar worden? 

De gewenste opbrengst van deze zorgbijeenkomst zijn antwoorden op bovenstaande vragen. Een Achterhoekse agenda en de Achterhoek als kennis en innovatieregio op het gebied van kwetsbare ouderen. 

Gespreksleider deze avond is Erik Hagelstein, hoofd nieuws omroep Gelderland. 

Tafelgasten zijn: burgemeester van Doetinchem Niels Joosten die vertelt over zijn persoonlijke ervaringen als mantelzorger van zijn moeder. Otwin van Dijk tweede kamer lid langdurige zorg en wmo, Ineke Bennink projectmanager van het kennisnetwerk kwetsbare ouderen West Achterhoek, Kees Telder wethouder zorg Doetinchem en regiotrekker kwetsbare ouderen Achterhoek, Antoon Peppelman wethouder zorg Bronkhorst, Christine Sloetjes namens zorgverzekeraar Menzis en verantwoordelijk voor de zorginkoop van de regio Achterhoek, Hans Metzemaekers bestuurder van zorginstelling Azora, Ellen Penterman zorgrealisator van zorgcorporatie Mariënvelde, Leen van der Heijden namens de sociale raad en Frank Beemer aangesteld door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om de bestuurlijke samenwerking te coördineren rond de zorg in de Achterhoek.

Tijdens de zorgbijeenkomst worden nieuwe projecten voor ouderen in de Achterhoek getoond. 

Tijdens deze avond zal de expositie '16toen16nu' te zien zijn. Leerlingen van het Ulenhofcollege hebben zich laten inspireren door verhalen van ouderen bij wie ze op bezoek gingen. De expositie is tot stand gekomen onder leiding van kunstcentrum de Gruitpoort.  Ander nieuws