Header image

Achterhoek schreeuwt om cultuur

DOETINCHEM-Een groot aantal Achterhoekse culturele instellingen hebben de handen ineen geslagen en roepen gezamenlijk de regiobestuurders op de komende jaren niet te bezuinigen op cultuur.

Ook de culturele instellingen zien dat bezuinigen noodzakelijk is. Zij zien bezuinigen op Kunst en Cultuur is een keuze. Een verkeerde keuze! Want de Achterhoek schreeuwt om cultuur. Kunst maakt creatief en slim, kunst zorgt voor een aantrekkelijke woon- en werkomgeving, voor leefbaarheid van kernen en dorpen. Cultuur levert een belangrijke bijdrage aan de lokale en regionale economie. Kunst en cultuur zorgt voor binding en sociale cohesie. Voor bedrijven en industrie.

De Achterhoek heeft haar zorgvuldig opgebouwde culturele netwerk de komende jaren hard nodig; de inwoners hebben dat nodig. Om bevolkingskrimp te beperken, om aantrekkelijk te blijven voor jonge gezinnen, voor toerisme en industrie, voor innovatie en voor zzp-ers en bedrijven, voor onderwijs en ondernemers.

Deze week wordt door de hele achterhoek een pamflet verspreid dat iedereen kan ondertekenen en aan de regio Achterhoek kan sturen. Middels het pamflet roept de ondertekenaar de bestuurders op zuinig te zijn op haar cultuur en een statement te maken door niet te bezuinigen. Cultuur, echt Achterhoek!

De Doetinchemse instellingen doen daarnaast mee aan de landelijke manifestatie op 20 november: Nederland schreeuwt om cultuur. Op 20 november zelf zijn alle orkesten, koren, muziekscholenleerlingen en alle andere belangstellenden, in de regio opgeroepen deel te nemen aan de uitvoering van het lied van Freek de Jonge. Graag bij info@muziekchooloostgelderland.nl of receptie@gruitpoort.nl even melden als je mee doet.

Plaats: op het Simonsplein in Doetinchem. Eigen stoel meenemen of staan. Tijd: 14.00 uur Dirigent: Henk LubberdinkAnder nieuws