Header image

‘’Vrijheidbeperkende maatregelen bij dementie’’

Het Alzheimer Café voor Doetinchem en omstreken behandelt op dinsdagavond 12 oktober het thema ‘’Vrijheidbeperkende maatregelen bij dementie’’. Gastspreekster is Marian van Gaasbeek, verbonden aan de Stichting Azora. Onder vrijheidbeperkende maatregelen wordt verstaan: “alle interventies die patiënten beperken in hun individuele vrijheid”. Te denken valt aan iemand vastbinden, deur op slot doen, iemand afzonderen, gedwongen toedienen van medicatie, vocht en/of voeding, en extreem strenge huisregels die nadelig zijn voor het individu. Alzheimer Nederland vindt vrijheidbeperkende maatregelen in het algemeen een laatste noodgreep waarvoor altijd geldt: hoe minder hoe beter. Het Alzheimer Café duurt van 19.30 tot 21.30 uur en het wordt gehouden in Het Borghuis in het centrum van Doetinchem. Belangstellenden zijn vanaf 19.00 uur welkom. De toegang is gratis. Bezoekers hoeven geen lid of donateur van Alzheimer Nederland te zijn. Hoewel de naam Alzheimer Café mogelijk anders suggereert wordt tijdens de maandelijkse bijeenkomsten aan alle vormen van dementie aandacht besteed en dus niet alleen aan de dementie-vorm alzheimer. Als men zorgt voor iemand met dementie zijn informatie, een luisterend oor en een helpende hand in de eigen omgeving erg belangrijk. De omstandigheden en de mogelijkheden voor zorg bij dementie verschillen vaak per regio. Alzheimer Nederland Afdeling Doetinchem en Omstreken kan voor mensen een steun en vraagbaak zijn en hen de weg wijzen naar lokale instanties en mogelijkheden voor hulp in de eigen omgeving. Het Alzheimer Café is een regionaal maandelijks trefpunt bedoeld voor mensen die zelf aan een vorm van dementie lijden, hun partners, familieleden, vrienden en hulpverleners en alle andere belangstellenden. Dat het in een behoefte voorziet blijkt uit de aantallen bezoekers. Het café wordt elke tweede dinsdag van de maand tussen 19.30 en 21.30 uur gehouden. Het Alzheimer Café heeft als werkgebied de gemeenten Doetinchem, Montferland, Oude IJsselstreek, Bronckhorst en Doesburg. Voor meer informatie: telefoon 06-20412665 of email doetinchem@alzheimer-nederland.nl. Zie ook de internetsite www.alzheimer-nederland.nl/doetinchem.Ander nieuws