Header image

Brandbrief aan ministers Kuipers en Bruins: Achterhoek wil invloed om acute ziekenhuiszorg regio overeind te houden

LICHTENVOORDE - Ziekenhuizen en zorgverzekeraars behoren niet eenzijdig een beslissing te nemen de acute zorg af te schalen en de acute verloskunde te stoppen omdat het financieel niet meer uit kan, zoals dat gebeurd is bij Gelre Ziekenhuizen in Zutphen. De acht Achterhoekse gemeenten hebben dat in een brandbrief aan de ministers van Volksgezondheid Kuipers en Binnenlandse Zaken Bruins duidelijk gemaakt. Ze verlangen inspraak wanneer dergelijke indringende beslissingen voor een hele regio genomen worden.

“Wij maken ons zorgen over de impact van dit besluit van het Zutphense ziekenhuis op onze inwoners. In de gezamenlijkheid met huisartsen en ‘wij’ gemeenten, was een ander besluit genomen.” Dit zei wethouder Jos Hoenderboom van de gemeente Oost Gelre. Deze gemeente is ondertekenaar van de brandbrief die op initiatief van de gemeente Bronckhorst geschreven werd.

Ondanks dat voor dit besluit van Gelre Ziekenhuizen de juiste procedure is gevolgd, heeft dit consequenties voor het hele zorglandschap in de Achterhoek. Zij schrijven aan de ministers: “Het is ongewenst dat gemeenten als zijnde de bevoegde instantie voor een brede maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de gezondheid en de zorg voor patiënten en andere inwoners weinig tot geen invloed hebben op de besluitvorming in het zorglandschap.”

In het ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorgketen) zijn de gemeenten vertegenwoordigd door de GGD-directeur. “De verantwoordelijkheden van de gemeenten gaat echter verder dan de specifieke focus op publieke gezondheid en de adviserende rol die de GGD heeft in het ROAZ. In de huidige opzet van het ROAZ is er onvoldoende aandacht voor de impact die zo’n beslissing heeft op onze inwoners”, zegt Hoenderboom.

Acute en spoedeisende hulp in de regio overeind houden

“Dat is toch onverstaanbaar? Je staat in de huidige structuur als gemeente erbij te kijken wanneer een ziekenhuis zo’n beslissing neemt.” De kraamafdeling is in de Gelre Ziekenhuizen per direct gesloten. De spoedeisende hulp en de IC worden afgeschaald. “Van onze ziekenhuizen – het SKB in Winterswijk en Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem- weten we dat we daar onze zorgen nog niet over hoeven te hebben. Maar je weet niet wat de toekomst brengt. Daarom is het goed inspraak te hebben om de zorg in de regio overeind te houden.”

Burgemeester Bronsvoort: “Als gemeenten willen we gehoord worden. Bij de Vereniging van Nederlandse gemeenten vragen we de brief aan de ministers te ondersteunen door een gesprek met de ministers te houden met als doel een plaats te krijgen in het ROAZ.”Ander nieuws