Header image

Wethouder Scharenborg van Berkelland biedt ontslag aan

BERKELLAND- Wethouder Scharenborg van de gemeente Berkelland heeft zijn ontslag aangeboden. Hieronder zijn verklaring:

Ruim 10 jaar geleden, bij de start van de gemeente Berkelland per 1 januari 2005, ben ik met veel enthousiasme en plezier begonnen aan mijn wethouderschap.  Vandaag 10 april 2015 heb ik aan  de voorzitter van de gemeenteraad mijn ontslag bekend gemaakt.

 

In de afgelopen weken is gebleken dat in een 9-tal gevallen (van de 1453) gedurende de afgelopen 3 jaar niet de juiste procedure is gevolgd bij de besluitvorming. Het is een bevoegdheid van de raad om een verklaring van geen bedenkingen af te geven, voordat het college besluiten neemt over een omgevingsvergunning met een buitenplanse afwijking. Het blijkt dat deze aanpak in de vergunningenprocedure onvoldoende c.q. niet is meegenomen.

 

Binnen het college is het mijn bestuurlijke verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor een juiste informatievoorziening  en een zorgvuldig besluitvormingsproces bij afwijkingen van een bestemmingsplanprocedure. Daarin zit opgesloten dat bovengenoemde situatie de basis is om mijn ontslag per 10 april 2015 in te dienen bij de voorzitter van de raad van de gemeente Berkelland. Ik betreur deze situatie.

 

Er is de afgelopen periode vanaf 2005 heel veel gebeurd. Het financieel en in de personele zin op orde brengen van de nieuwe gemeente Berkelland. De uniformering en integratie van ruim 400 bestemmingsplannen naar de ca. 18 bestemmingsplannen die we nu kennen. Projecten van centrumontwikkelingen in Neede en Borculo. De revitalisatie van nagenoeg alle bedrijventerreinen. De vestiging en bouw van een nieuwe fabriek  van Friesland Campina in Borculo. Met naast het werkgelegenheidsaspect ook een prachtige nieuwe entree voor Borculo ,waarbij ook woonwijk Hambroek weer tevreden kan zijn. Het bewust worden van de grote impact van de demografische ontwikkelingen. Het starten van een nieuw zorgconcept met de Voormekaar teams, waarbij dicht bij de inwoners de zorg wordt geleverd die nodig is. Hoe zwaarder de zorgvraag  hoe meer inwoners er vanuit mogen gaan dat we meehelpen door het leveren van de juiste zorg.  Het trots zijn op de Beleef de Berkelprojecten die veel meerwaarde, zowel voor Borculo als Eibergen, opleveren. Het tot stand komen van het fiets-knooppuntensysteem in de Achterhoek. Kortom een groot aantal ontwikkelingen waar ik met voldoening op terugkijk.

 

Ik heb als CDA-wethouder met veel plezier en inzet mijn bijdrage voor onze inwoners en bedrijven in Berkelland geleverd. Het is op zijn plaats om alle inwoners en bedrijven te bedanken voor het vertrouwen en de goede samenwerking in de afgelopen 10 jaar.Ander nieuws