Header image

ST. Paulusparochie nu ook online

NEEDE - Op 16 april jl. om 20.00 uur is de St. Paulusparochie online gegaan met haar website. De Lancering van de website vond plaats in het Achterhuis te Neede. Aan de website is geruime tijd hard gewerkt door de vrijwilligers van de St. Paulusparochie. Het adres van de St. Paulusparochie op het World wide web is: www.stpaulusparochie.nl.

De presentatie van de website vond plaat in aanwezigheid van afgevaardigden van het bestuur, pastoresteam en locatieraden. Uiteraard waren ook de vrijwilligers die afgelopen tijd aan de website hebben gewerkt, aanwezig. Tijdens de bijeenkomst werd de werking en opbouw van de website gedemonstreerd. Naast pagina’s met algemene informatie betreffende parochie, heeft iedere locatie van de parochie de mogelijkheid eigen, locatiespecifieke informatie op te website te zetten. Afhankelijk wat er allemaal in een dergelijke geloofsgemeenschap afspeelt, kan de informatie verschillen.

Nadat de St. Paulusparochie van start was gegaan en in het voorjaar van 2011haar logo presenteerde, was het tijd voor de volgende stap in de communicatie van de parochie. Een werkgroep onder leiding van bestuurslid Marieke Frank werd geformeerd. Eerst zijn de uitgangspunten geformuleerd. Voorop stond dat de website aan de verschillende locaties (Beltrum, Groenlo, Eibergen, Lievelde, Rekken, Rietmolen en Neede) de gelegenheid moest bieden om zich te kunnen presenteren. Ook moest de website gebruiksvriendelijk zijn voor wat betreft het onderhoud. Dit moet namelijk allemaal door vrijwilligers gebeuren. Vervolgens toog een technische club onder leiding van Rob Steuber van Steuber Design aan de slag om de website te bouwen. Nadat dit in het najaar van 2011 gereed was, is gestart met het vullen van de website met inhoud. Hierbij zijn alle vrijwilligers die een taak hebben in het onderhouden van de website hierbij betrokken. Dit was veel werk en heeft ook veel tijd gekost, maar het resultaat mag er zijn. Vice-voorzitter Bertil van Lith van het parochiebestuur: “Een bijzondere prestatie van onze vrijwilligers om samen de website te bouwen. Er is veel werk verricht. Heel belangrijk ook, want voortaan zijn we nu ook vindbaar op het internet”.

Wat is er allemaal zoal op de website te vinden: rooster van vieringen, tarieven begraafplaatsen, reglement begraafplaats, contactgegevens van secretariaat, pastoresteam, bestuur, locatieraden, werkgroepen, geschiedenis van de verschillende kerkgebouwen etc.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Marieke Frank, telefoonnummer: 06-48432326 of marieke.frank@hetnet.nlAnder nieuws